Eco2eco: kwaliteitshout uit Vlaamse en Nederlandse topnatuur!

Publicatiedatum: 9 december 2016

Natuurdoelen realiseren en tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout oogsten? Vlaamse en Nederlandse partners uit de grensregio willen laten zien dat dit kan in het driejarige project eco2eco. Nieuwe kennis en inzichten worden ontsloten zodat ook leden van de Bosgroepen er hun voordeel mee kunnen doen.

Experimenteren met innovatieve beheermethoden

De projectpartners (waaronder Bosgroep Zuid Nederland en Staatsbosbeheer) gaan experimenteren met innovatieve beheermethoden die nog niet toegepast worden in de grensregio. Een van die nieuwe bosbouw- en exploitatiemethoden is het in ‘kwalificeren en dimensioneren’ (QD). Dankzij QD krijgen bomen met veel economische en ecologische potentie alle ruimte om zich te ontwikkelen tot dikke bomen met een grote kroon. Dit levert op de lange termijn niet alleen waardevol hout op, maar ook een gevarieerd, structuurrijk bos. In het project wordt de methode verder ontwikkeld en aangepast aan de regionale omstandigheden.

Hout een hoogwaardige bestemming geven

Kwaliteitshout heeft pas waarde als het ook een hoogwaardige toepassing krijgt, bijvoorbeeld in meubels, parket en fineer. Daarom brengt eco2eco de lokale en regionale houtmarkt in beeld. Maar is die klaar voor kwaliteitshout? Vraag en aanbod van verschillende sortimenten in de grensregio worden in kaart gebracht om de houtproductie en houtvermarkting zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarbij worden ook nieuwe verkoopmethoden getest. Daarnaast buigt het project zich over de mogelijke toepassingen van houtige biomassa.

Meld u nu aan voor de speciale nieuwsbrief op www.eco2eco.info.

 

Eco2eco wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

labels: , ,

gerelateerd