De spons van klimaatbuffer Heijkersbroek doet zijn werk!

Publicatiedatum: 18 maart 2021

In september vertelden we over de aanleg van de klimaatbuffer in Heijkersbroek. Na alle regen van de afgelopen periode was dit een goed moment om het functioneren van deze natuurspons te bekijken. En dus namen we een kijkje in het gebied. 

De klimaatbuffer in Heijkersbroek heeft een belangrijke functie. Want nieuwe fenomenen als extreem weer, droogte en hitte vragen nadrukkelijk om oplossingen op landschapsschaal. Zowel als het gaat om het bufferen van water als reserve voor droogteperiodes, als het vasthouden van water om elders wateroverlast te voorkomen. De natuurlijke sponswerking van het landschap heeft meer ruimte gekregen waardoor regenwater bij piekbuien langer vastgehouden blijft en langzaam in de ondergrond kan verdwijnen. Hierdoor vermindert de wateroverlast benedenstrooms en kan tegelijkertijd de natuurkwaliteit toenemen. Het Heijkersbroek is zo geschikt omdat het laag gelegen is in het dal van de Tungelroysche beek. Daardoor kan het gebied uitstekend fungeren als een ‘spons’. En het werkt!

 

Na de vele regen van de afgelopen periode, is heel mooi te zien hoe het water in het gebied behouden blijft.

 

Deze klimaatbuffer maakt onderdeel uit van een groter, door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en provincie Limburg gefinancierd programma, waar Ark Natuurontwikkeling in het stroomgebied van de Tungelroyse beek meerdere gebieden verbetert.

Meer informatie over de Klimaatbuffer Heijkersbroek is te vinden op ons Natuurportaal. Hier zijn ook een tweetal filmpjes te zien met uitleg over de aanleg van de klimaatbuffer.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de provincie Limburg en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in haar platteland!

labels: ,

gerelateerd