De Leertuin mooi voorbeeld van waardevolle samenwerking en social return

Publicatiedatum: 11 maart 2021

Nestkasjes, landgeiten bij de kasteelruïne, fruitboompjes bij ”Drie Gratiën”, het goed onderhouden Ridders- en Roverspad, mooie bankjes… Het zijn deze kleine dingen die de Kasteelse Bossen nét dat beetje extra geven. Dat het gebied er zo prachtig bij ligt, is vooral ook dankzij de inzet van de deelnemers van de Leertuin! Een project dat we samen gemeente Horst aan de Maas hebben opgepakt en dat onlangs is verlengd. De Leertuin betekent niet alleen iets positiefs voor de deelnemers, maar ook voor het gebied en de bezoekers.

Een mooi voorbeeld van een waardevolle samenwerking en de kracht van social return, waar we als Bosgroep Zuid Nederland inmiddels al veel positieve ervaringen mee hebben in de projecten die we realiseren.

Inzet deelnemers van de Leertuin op vele manieren waardevol

De deelnemers van de Leertuin gaan aan de slag onder begeleiding van jobcoach Joop Zanders, die vanuit ons is aangesteld. Ze verrichten kleine onderhoudswerkzaamheden en maken dit natuur- en recreatiegebied nog mooier. Hiermee zorgen ze niet alleen voor een fijne beleving voor bezoekers. Ze zetten ook nieuwe stappen in hun eigen leven en loopbaan.
De deelnemers hebben door omstandigheden op dit moment geen werk. Dat willen ze wel. Hier kunnen ze onder begeleiding van coach Joop Zanders in de Kasteelse Bossen toch aan de slag. Ze leren weer te werken met vaste werktijden en om samen te werken met collega’s. Want als je, net als zij, de nodige tegenslagen hebt gehad, is dat niet zo vanzelfsprekend meer. In de Leertuin zetten ze hier nieuwe stappen in. Zodat ze misschien wel weer een betaalde baan kunnen krijgen bij een werkgever. En geen beroep meer hoeven te doen op een uitkering.

Meer kansen voor mensen zonder werk

De Kasteelse Bossen zijn ook de komende twee jaar weer het werkterrein voor deelnemers van de Leertuin. Wethouder Roy Bouten is enthousiast. “De afgelopen jaren hebben we ervaren dat de Leertuin een krachtig concept is . Met Bosgroep Zuid Nederland als partner kunnen we dit praktisch invullen: mensen met een uitkering zetten concrete stappen op weg naar een betaalde baan. En dat doen ze met zinvolle werkzaamheden, want de bezoekers van de Kasteelse Bossen kunnen genieten van een prachtig gebied! Dat is nog eens eer van je werk hebben!”

Samenwerking verlengd

“We zijn blij dat onze samenwerking in de Leertuin is verlengd tot en met 31 december 2022”, vertelt collega Sandra Kessels – Reijnen. Als projectleider voor regio Limburg is ze nauw betrokken bij De Leertuin. “Binnen Bosgroep Zuid Nederland hebben we de kennis en ervaring in onderhoud van bos en natuur, waardoor we goed weten welke extra’s de Kasteelse Bossen nodig hebben. En de jobcoach helpt deelnemers bij het aanleren van routine, regelmaat en vaardigheden. De coach bespreekt de vorderingen van de deelnemers met de consulenten van de gemeente. Op alle fronten een positieve ontwikkeling dus”.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Begeleider en jobcoach Joop Zanders ziet de Leertuin ook als een echte kans voor de deelnemers. “Ik werk vanuit een sterk sociaal- maatschappelijk oogmerk. Belangrijke speerpunten zijn samenwerking, respect, structuur opdoen en discipline. Het creëren van een juiste sfeer is daarbij van groot belang. Dit heeft een uitermate positieve invloed op de ontwikkeling van de deelnemer. Ik ben ervan overtuigd dat vrijheid en verantwoordelijkheid geven het toverwoord is. De rode draad bij de begeleiding is het leren ontdekken van de eigen mogelijkheden en het leren uitbouwen van de eigen vaardigheden. Het streven is om de deelnemers klaar te stomen voor de reguliere arbeidsmarkt.” Dat het gebied en de bezoekers ook profijt  hebben van het werk dat de deelnemers verzetten, maakt het initiatief nog krachtiger.

labels: ,

gerelateerd