Maatregelenkaarten voor Noord-Brabant

vacature

Publicatiedatum: 20 november 2014

2014-P10-Noord-Brabant-bDe provincie Noord-Brabant wil de bedreigde plant- en diersoorten binnen Brabant behouden en hun leefgebieden herstellen. De Bosgroepen gaan voor deze leefgebiedenbenadering gebiedsgerichte maatregelenkaarten verzorgen. Voor een achttal gebieden worden maatregelen opgesteld die voor de bedreigde plant- en diersoorten nodig zijn, maar tegelijk voor meerdere soorten positief zijn. De maatregelenkaarten zullen door provincie worden gebruikt als toetsingskader voor subsidieaanvragen voor het realiseren van het Brabantse natuur- en landschapsbeleid.

De acht gebieden:

  1. Biesbosch/Krammer Volkerak/Hollandsch Diep/Pompveld
  2. Rucphende Bossen/Strijbeekse Heide/Markdal/Chaamse Beken
  3. Loonse en Drunense Duinen/De Brand/Huis ter Heide/Lobelia
  4. Regte Heide/De Hoevens/Gorp en Leij e.o.
  5. Gebied Ullingse Bergen tot en met de Stippelberg
  6. Budeler- en Weerterbergen
  7. Maasdal van het Maasheggengebied tot aan de Koornwaard
  8. Dommeldal van St-Michielsgestel tot Eindhoven en Kleine Dommeldal tussen Heeze en Eindhoven

Voor vragen over de maatregelenkaarten kunt u contact opnemen met Gerry Bulten.

labels: , ,

gerelateerd