Bosgroep feliciteert Landgoed Gulbergen met FSC-certificaat!

Publicatiedatum: 12 juni 2018

Vandaag was het zover! Onze directeur Arno Neijts mocht Landgoed Gulbergen officieel het FSC-certificaat overhandigen. Van harte gefeliciteerd!

Eigenaren die FSC-gecertificeerd zijn, voldoen aan de 10 principes van goed bosbeheer. Deze principes hebben betrekking op zowel de ecologische aspecten áls de economische en sociale aspecten.

Duurzaamheid als speerpunt

Duurzaamheid in het algemeen en daarmee samenhangend ook het duurzaam beheren van de bosgebieden is voor Landgoed Gulbergen een speerpunt. Om te laten zien dat Gulbergen de bossen duurzaam beheert, heeft Bosgroep Zuid Nederland vorig jaar voorbereidingen getroffen voor het aanvragen van FSC certificering. Ook in het beheerplan dat we hebben geschreven is de duurzaamheidsambitie nadrukkelijk meegenomen.

Gulbergen is al jaren lid van Bosgroep Zuid Nederland. De afgelopen jaren is flink ingezet op het verhogen van het bosoppervlak en het aanleggen van een EVZ (Ecologische Verbindingszone) langs de Hooidonksche Beek op het landgoed. Dit laatste heeft Landgoed Gulburgen uitgevoerd in samenwerking met waterschap De Dommel. Het landgoed biedt ruimte voor extensieve recreatie zoals wandelen, fietsen, ATB en paardrijden. De focus op duurzaamheid en de wijze waarop Landgoed Gulbergen haar ambities realiseert, resulteerde in een toekenning van de FSC certificering en dat werd vandaag gevierd!

Iets meer over Landgoed Gulbergen

Landgoed Gulbergen heeft de ambitie om nu en in de toekomst een bijzondere functie in de stadsregio Eindhoven-Helmond te vervullen als groene recreatieve buffer tussen de stedelijke centra Eindhoven en Helmond. Verschillende toeristische-recreatieve voorzieningen voor dagrecreatie krijgen of hebben er nu al een plek. Zo hebben Dierenrijk Europa en de golfbaan Gulbergen hun plek op het landgoed al gevonden. Daarnaast zijn er jaarlijks evenementen zoals de tuinbeurs ‘Bloem en Tuin’. In de toekomst komt er waarschijnlijk nog een evenemententerrein bij om plek te kunnen bieden aan bovenregionale evenementen. Om de bereikbaarheid te verbeteren is het de bedoeling dat er in de toekomst een afslag komt bij de snelweg A270.

labels: ,

gerelateerd