Met de blazer steenmeel verspreiden om heidegebieden te helpen herstellen

Publicatiedatum: 26 november 2020

Verspreiden van steenmeel om effecten van stikstofdepositie tegen te gaan

We zijn begonnen met het verspreiden van steenmeel in diverse heidegebieden in Brabant. De Coeveringse Heide was als eerste aan de beurt. Het gaat om POP3-herstelwerkzaamheden. Eerder is er hier al geplagd, gemaaid en gechopperd en de opslag en ongewenste boompjes zijn verwijderd. Noodzakelijke maatregelen om de vergrassing en verbossing als gevolg van stikstofdepositie tegen te gaan. Het heideterrein kan zich dan beter uitbreiden en de variatie in structuur en leeftijd in de heidevegetatie nemen toe. Dat maakt de heidebiotoop robuuster en weerbaarder tegen veranderingen en stressfactoren. De herstelwerkzaamheden zijn onderdeel van een POP3-project. Een Europees programma gericht op het herstellen van de biodiversiteit en het verhogen van de weerbaarheid van bos en natuur.

De Coeveringse Heide en de Meer staan van oudsher bekend om de rijke biodiversiteit en zeldzame heidesoorten. Door hoge stikstofdepositie vanuit industrie, verkeer en de agrarische sector ontwikkelen ongewenste bomen en struiken zich hier echter extra snel. Daardoor dreigen de gebieden dicht te groeien. De voortplantings- en voedselmogelijkheden nemen af en de biodiversiteit loopt sterk terug. Ook mist de bodem de juiste mineralen. Zonder herstelmaatregelen raken de bijzondere heidesoorten die hier leven hun leefgebied kwijt en verdwijnen. Denk aan de stekelbrem, kruipbrem, klokjesgentiaan, grondster, blauwvleugelsprinkhaan en de levendbarende hagedis.

Wat gaat er waar, wanneer gebeuren en wat merken bezoekers ervan?

In november – december verspreidt een blazer steenmeel op de Coeveringse Heide en de Meer. Het steenmeel dwarrelt vervolgens neer op de grond, waarna het al snel in de bodem verdwijnt. Daar zet het zijn nuttige werking nog lange tijd voort. De bodem wordt zo vitaler, kan beter functioneren en houdt vocht makkelijker vast. Steenmeel is gemalen steen, dat vrijkomt bij de winning van de natuurlijke steensoort veldspaat. Het materiaal is rijk aan mineralen en geeft de voedingsstoffen geleidelijk af. Daardoor herstelt de balans in de bodem en gaan natuurlijke processen beter functioneren. De biodiversiteit in het gebied neemt toe en dat betekent kansen voor de flora en fauna. Het steenmeel is niet schadelijk voor de gezondheid. Het gebied is dus niet afgesloten. Maar u wordt vriendelijk verzocht afstand te houden van het werk, zodat de uitvoerder veilig kan werken.

Onderdeel van een POP3 herstelproject

Dit project is onderdeel van het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) en mede mogelijk dankzij de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Noord-Brabant. POP3 kent drie
basisdoelstellingen. De achteruitgang stoppen van de biodiversiteit als gevolg van stikstof; het duurzaam herstellen van bos- en heideterreinen; en het verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie, zodat biodiversiteit kan toenemen.

Vragen of behoefte aan meer informatie?

Voor vragen over het project kan men contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland. Meer Informatie over deze werkzaamheden en de POP3-projecten is te vinden op projectenpagina.