Bijna 300.000 loofbomen en -struiken dragen bij aan duurzaam POP3-bosherstel in Brabant

Publicatiedatum: 13 januari 2021

We vertelden al regelmatig over de POP3-projecten die we samen met onze leden, provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling realiseren. In de projecten zetten we in op duurzaam integraal herstel van de natuur en biodiversiteit in allerlei gebieden. Herstel dat hard nodig is, want een groot deel van de Brabantse bossen en heide is aangetast door stikstofdepositie uit onder andere industrie, verkeer en de agrarische sector. De gevolgen zijn groot. Bodem, grond- en oppervlaktewater verzuren en belangrijke voedingstoffen spoelen sneller uit de bodem. Bomen en planten hebben het daardoor moeilijk of verdwijnen, en de voortplantings- en voedselmogelijkheden voor dieren nemen af. Een helpende hand is hard nodig en dat is precies wat we doen in de diverse POP3-projecten. Zo doorbreken we de neerwaartse spiraal en maken we de natuurgebieden rijker en veerkrachtiger.

POP3 is onderdeel van het EU-plattelandsontwikkelingsprogramma. Een Europees programma, gericht op het herstellen van de biodiversiteit en het verhogen van de weerbaarheid van bos en natuur. Doel is de problematiek aan te pakken en het platteland te innoveren en verduurzamen. Deze winter is de laatste fase van de bosaanplant gestart binnen de POP3-projecten Kempen Midden, Oirschotse Heide, Regte Heide, Strabrechtse Heide en Maashorst en omgeving.

Via bodemherstel naar bosherstel

Om het bos veerkrachtiger te maken is het belangrijk dat de bosbodem herstelt. Daarom planten we samen met onze leden in deze laatste POP3-plantfase nog eens bijna 300.000 boompjes en struiken. In 2018 en 2019 gebeurde dit ook al met duizenden stuks jonge aanplant. Allemaal met een ‘rijk-strooisel’. De aanplant is onderdeel van een integraal pakket herstelmaatregelen dat we in de gebieden realiseren. De bomen en struiken met ‘rijk strooisel’ dragen met hun bladeren bij aan het herstel van de bosbodem door deze weer voedzaam en gezond te maken en de mineralenbalans te herstellen. Zo ontstaat een gezond, gevarieerd en weerbaar bos met kansen voor de biodiversiteit. Er zijn meerdere ‘rijk-strooisel’ soorten geselecteerd, waaronder de hazelaar, linde, veldesdoorn en haagbeuk.

Minimale verstoring in het gebied

De aanplant van de nieuwe boompjes en struiken gebeurt vooral onder het bestaande bomenscherm. Om te kunnen planten maakt men de plantplekken eerst vrij met een bosmaaier of kettingzaag. Er zijn geen zware machines nodig, dus de verstoring in het gebied is minimaal. Om de jonge aanplant te beschermen tegen wilde dieren, maken we gebruik van wildbescherming. Bijvoorbeeld wildrasters of bamboestokken of kokers.

POP3: bouwen aan herstel, kwaliteit en biodiversiteit

POP3 kent drie basisdoelstellingen. De achteruitgang stoppen van de biodiversiteit als gevolg van stikstof; het duurzaam herstellen van bos- en heideterreinen; en het verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie, zodat biodiversiteit kan toenemen. Wilt u graag meer informatie over de projecten? Neem dan een kijkje op de POP3-projectenpagina.

 

POP 3 is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
“Europa investeert in zijn platteland”

labels: , , , , , , ,

gerelateerd