Beheerovereenkomst gemeente Maasgouw

Beheerovereenkomst Maasgouw

Publicatiedatum: 12 januari 2017

De gemeente Maasgouw en Bosgroep Zuid Nederland hebben per 1 januari 2017 een beheerovereenkomst voor 6 jaar afgesloten. Met deze overeenkomst gaat Bosgroep Zuid Nederland zorg dragen voor het beheer van 250 ha gemeentelijke bos- en natuurterreinen.

Aandacht voor beleving, natuurwaarden en lokale betrokkenheid

De gemeente Maasgouw (lid van de Bosgroep sinds 1990) heeft in haar buitengebied een aantal bos- en natuurterreinen in eigendom. Het betreft 165 ha bosgebied en 85 ha natuurterreinen, voornamelijk heide. Belangrijkste gebied is de Beegderheide met zijn droge en natte heideterreinen en op de oude stuifzandruggen grove dennenbossen die langzaamaan omgevormd worden naar meer gemengde bossen.

Er is door de Bosgroep en de gemeente een beheervisie voor de komende zes jaar opgesteld. In sommige terreindelen ligt het accent op natuurbehoud, maar ook recreatie is een belangrijk thema. Er wordt gewerkt aan een afwisselend landschap met open en dichte bossen, naaldbos en loofbos en heideverbindingen Houtproductie speelt daarbij een ondersteunende rol. Om het duurzame karakter te waarborgen is de gemeente FSC gecertificeerd.

Ook wil de gemeente haar bewoners (nog) meer betrekken bij de bos- en natuurgebieden. Er zal door de Bosgroep samengewerkt worden met o.a. het IVN, heemkundekringen en andere vrijwilligersgroepen waaronder natuurlijk de werkgroep Vrienden van de Beegderheide. Waar mogelijk wordt de samenwerking gezocht met het wijkteam van den gemeente en PSW (dagbesteding voor mensen met een beperking) om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven mee te werken aan het onderhoud.

Ontzorging gemeente

De zorg voor bos- en natuurterreinen wordt met deze overeenkomst prima geregeld. Het beheer blijft gericht op de lange termijn. Natuurontwikkeling is immers een kwestie van lange adem. Daarnaast blijven we er naar streven de kwaliteit van onze bos- en natuurterreinen te behouden en te verbeteren.

De Bosgroep heeft een groot aantal deskundigen in dienst en kan daarmee de gemeente ontlasten bij het beheer. Onder andere op het gebied van subsidies, certificering en specifieke vakkennis is de ondersteuning van de Bosgroep onmisbaar. De kracht van de gemeente is daarentegen de gebiedskennis en de geringe afstand tot het gebied en haar gebruikers. De Bosgroep heeft de vakkennis. De gemeente kent het gebied en de inwoners. De samenwerking met de Bosgroep is er op gericht deze beide krachten te bundelen.

Onderschrift foto:
Wethouder Johan Lalieu en de directeur van Bosgroep Zuid Nederland Arno Neijts ondertekenen de berheerovereenkomst

labels: , , , , ,

gerelateerd