34e ALV Bosgroep Zuid Nederland 1 december 2016

Publicatiedatum: 10 november 2016

De Raad van Toezicht en Directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de vierendertigste Algemene Ledenvergadering op donderdag 1 december a.s. om 13.30 uur in Restaurant De Zoete Zoen, Cauberg 29 te Valkenburg

 

Agenda

Aanvang:                     13:30 uur

Zaal open:                   13:00 uur (broodjes zijn aanwezig)

  1. Opening door de voorzitter van de Raad van Toezicht dhr. H. Gilissen
  2. Mededelingen
  3. Verslag van de drieëndertigste ALV* Bosgroep Zuid Nederland
  4. Concept begroting 2017*
  5. Tariefsverhoging 2017*
  6. Rondvraag
  7. Sluiting ALV (rond 14:30 uur)
  8. Projecten en activiteiten in onze regio’s

Excursie:      Herstel Mergelsteilwanden en nieuwe streefbeelden voor het bosbeheer * Denkt u aan gepaste kleding en schoeisel!

Graag verwelkomen wij u op de ALV van 1 december aanstaande. Meld u aan door een e-mail te sturen naar c.albers@bosgroepen.nl O.v.v. 34e ALV. Vermeld daarbij uw naam, aantal personen en of u gebruik wilt maken van de lunch.

Namens RvT en Directie van Bosgroep Zuid Nederland,

Dhr. H. Gilissen (Voorzitter Raad van Toezicht) en dhr. A. Neijts (Directeur)

* Alle stukken zijn tevens op te vragen bij mw. C. Albers tel. 040-2066360 of c.albers@bosgroepen.nl.

labels:

gerelateerd