Algemene ledenvergadering van 2 december wordt een online editie

Publicatiedatum: 18 november 2021

We keken ernaar uit om onze leden aankomende ALV op 2 december weer persoonlijk te mogen ontvangen. Helaas waren de ontwikkelingen rondom corona de afgelopen weken al zo zorgelijk, dat we rekening hielden met de mogelijkheid dat ook deze editie online zou moeten plaatsvinden. De huidige situatie en de aangescherpte maatregelen laten er geen twijfel over bestaan. Het is in ieders belang om te kiezen voor een online vergadering. Daarom zijn we nu alles aan het voorbereiden voor 2 december.

Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt automatisch alle informatie over het programma en de instructies voor het inloggen. Het is jammer dat we opnieuw moeten kiezen voor de digitale variant, maar tegelijk zijn we dankbaar dat we elkaar op deze manier toch kunnen en mogen ontmoeten.

Dus graag tot 2 december!

Namens Bosgroep Zuid Nederland,

Arno Neijts
Directeur

 

Uitnodiging 44e (online) ALV Bosgroep Zuid Nederland 2 december 2021

De raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de (online) 44e algemene ledenvergadering, op donderdag 2 december a.s. om 13.00 uur.

Programma
Aanvang: 13:00 uur

Voorlopige agenda

1. Welkomstwoord
2. Opening ALV, vaststellen agenda
3. Notulen 43e ALV 24 juni 2021 – digitaal-
4. Mededelingen en algemene ontwikkelingen
5. Conceptbegroting 2022 Bosgroep Zuid Nederland
6. Rondvraag
7. Sluiting ALV BgZN

– Stand van zaken in de regio’s door de regiomanagers

Aanmelden kan tot 26 november
Graag verwelkomen wij u 2 december op de ALV. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Marica en Celesta: postbus@bosgroepzuid.nl o.v.v. 44e ALV.

Namens de raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland,

Dhr. R. Palmen                                           Dhr. A.J. Neijts
Voorzitter Raad van Toezicht                  Directeur

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Celesta Albers via tel. 040-2066360 of c.albers@bosgroepen.nl

labels: ,

gerelateerd