Algemene Ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland

Datum/Tijd
7 dec 2017
13:00 - 17:00


Donderdagmiddag 7 december 2017 organiseert Bosgroep Zuid Nederland alweer de laatste algemene ledenvergadering van dit jaar. We zijn te gast bij de gemeente Valkenswaard, in restaurant de Zwaan,  Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS  Borkel & Schaft. Wij verwelkomen graag zoveel mogelijk leden, zodat we iedereen mee kunnen nemen in de laatste stand van zaken, de ambities en de plannen. Klik hier voor de uitnodiging die is verstuurd naar alle leden.

Programma / Agenda

Aanvang:                     13:00 uur
Zaal open:                   12:00 uur (broodjes aanwezig)

Programma-onderdeel 1: Algemene ledenvergadering

1.    Welkomstwoord mevrouw Tindemans-van Tent,  wethouder gemeente Valkenswaard
2.    Opening, vaststellen agenda en mededelingen
3.    Verslag van 34e* en 35e* ALV Bosgroep Zuid Nederland
4.    Begroting 2018
5.    Tarieven en contributie handhaven voor 2018
6.    Voordracht mevrouw A. Callewaert als Lid Raad van Toezicht Bosgroep Zuid Nederland.
7.    Rondvraag
8.    Sluiting ALV

Programma-onderdeel 2: Projecten en activiteiten in onze regio’s
Programma-onderdeel 3: Excursie terreinbezoek De Malpie
Programma-onderdeel 4: Afsluiting met een drankje

Denkt u aan gepaste kleding en schoeisel!

Graag verwelkomen wij u op de ALV van 7 december aanstaande. Meld u aan door een e-mail te sturen naar c.albers@bosgroepen.nl O.v.v. 36e ALV Vermeld daarbij uw naam, aantal personen en of u gebruik wilt maken van de lunch.

De vergaderstukken zijn hier te downloaden.

  • Verslag van 34e ALV Bosgroep Zuid Nederland
  • Verslag van 35e ALV Bosgroep Zuid Nederland
  • Begroting 2018