42e Algemene Ledenvergadering: ONLINE

Datum/Tijd
3 dec 2020
13:00 - 15:00


Beste leden van Bosgroep Zuid Nederland,

De raad van toezicht en directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 42e algemene ledenvergadering, op donderdag 3 december a.s. om 13.00 uur.

Online in verband met COVID-19

In verband met de maatregelen rondom COVID-19 organiseren we deze ALV net als de vorige keer digitaal. Op basis van onze ervaringen in juni kiezen we ervoor deze ALV via zoom te organiseren. Hiermee hopen wij het onderlinge contact en interactie beter tot stand te kunnen brengen. Graag verwelkomen wij u op dondermiddag 3 december 2020 om 13:00 uur.

Programma

Aanvang: 13:00 uur (u kunt al eerder inloggen)

Voorlopige agenda:

 1. Welkomstwoord
 2. Opening, vaststellen agenda voorzitter RvT
 3. Mededelingen
 4. Verslag van de 41e ALV (klik hier om het verslag in te zien)
 5. Concept begroting 2021 (klik hier om de conceptbegroting in te zien)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Rondje regio´s

 1. U bent van ons gewend dat we u tijdens de ALV meenemen in het terrein om te laten zien wat we daar in het gebied realiseren. Wegens corona kan dat nu niet, maar we willen u toch graag een aantal regionale Bosgroep activiteiten van en voor onze leden laten zien.
 2. Korte pauze (u kunt ingelogd blijven)
 3. Presentatie: Leon van den Berg: “Natuurherstel bij bosgroepen van grote naar kleine schaal’’
  Een boeiende inleiding over wat er komt kijken bij het herstellen van natuur. Wanneer de redenen van achteruitgang bekend zijn is herstellen van natuur nog steeds geen sinecure. We nemen u mee in de aanpak van de Bosgroepen. De landschapsschaal, de hydrologie, bodemchemie en habitatversnippering zijn mede bepalend voor de werkvorm. Aan de hand van voorbeelden tonen we u mogelijkheden en onmogelijkheden voor herstel van de natuur.

U kunt uw vragen gewoon stellen

Tijdens de gehele vergadering kunt u via een “chat-“ functie vragen stellen die wij dan zo goed mogelijk zullen beantwoorden.

Aanmelden kan tot 30 november

U kunt zich tot 30 november aanmelden voor deze ALV op 3 december door een mail te sturen naar Celesta Albers op mailadres c.albers@bosgroepen.nl
Vermeld hierbij uw naam, email (indien anders dan opgegeven) en telefoonnummer.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken inzien door op de blauwe link te drukken bij het programma hierboven. De stukken zijn tijdens de vergadering online beschikbaar.

Wij kijken ernaar uit u digitaal te mogen ontmoeten tijdens deze bijzondere ALV!

Mede namens de raad van toezicht van Bosgroep Zuid Nederland,

Ryan Palmen                                         Arno Neijts
Voorzitter raad van toezicht                Directeur-bestuurder

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Celesta Albers tel. 040-2066360 of c.albers@bosgroepen.nl