Archief actueel bosgroep Zuid Nederland

9 december 2020Rijkssubsidieregeling Versneld Natuurherstel voor Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur

Op 30 november 2020 heeft het Ministerie van LNV de subsidieregeling Versneld Natuurherstel gepubliceerd. Met deze regeling wordt uitvoering gegeven... (...)

8 december 2020Unie van Bosgroep samen met diverse partijen aan de slag met overgangszones

De Unie van Bosgroepen heeft samen met BoerenNatuur, Federatie Particulier Grondbezit , LandschappenNL, NAJK, Natuurmonumenten en Netwerk Grondig een... (...)

5 december 2020Gemeente Someren en Bosgroep Zuid Nederland tekenen ambitieuze nieuwe beheerovereenkomst

Gemeente Someren heeft prachtige bos- en natuurgebieden die we al jaren samen zorgvuldig beheren voor toekomstige generaties. Dat is terug te zien in... (...)

3 december 2020Begroting 2021 goedgekeurd tijdens vlotte 42e algemene ledenvergadering

Drie december vond de 42e algemene ledenvergadering van Bosgroep Zuid Nederland plaats. Ook deze editie was online vanwege Covid-19 / Corona. Dit... (...)

26 november 2020Met de blazer steenmeel verspreiden om heidegebieden te helpen herstellen

Verspreiden van steenmeel om effecten van stikstofdepositie tegen te gaan We zijn begonnen met het verspreiden van steenmeel in diverse... (...)

23 november 2020Nieuwe collega’s gestart

De afgelopen periode hebben we meerdere nieuwe collega's verwelkomd in de verschillende teams. We stellen ze zoals u van ons gewend bent, graag even... (...)

19 november 2020Bos voor de toekomst: landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030 klaar!

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, informeerde de Tweede Kamer op 18 november over de nader uitgewerkte... (...)

16 november 2020‘Ope­ra­tie Pe­per­boom­pje’ zet in op her­stel be­dreig­de plan­ten­soor­ten in Limburg

Een reddingsplan voor zo’n 100 bedreigde plantensoorten in Zuid-Limburg. Dat is 'Operatie Peperboompje'. De komende vier jaar gaan we binnen dit... (...)

13 november 2020Uitnodiging 42e algemene ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland ONLINE

Beste leden van Bosgroep Zuid Nederland, De raad van toezicht en directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 42e... (...)

29 oktober 2020Graftherstel bij Cartils helpt vogels, insecten en dassen

Onlangs is bij Cartils in Zuid-Limburg het graftherstel van start gegaan. Met graafwerk is een helling geremodelleerd, waarna struweel wordt... (...)