Archief actueel bosgroep Zuid Nederland

10 december 2018Presentaties ALV 6 december 2018 online beschikbaar

Tijdens deze 38e ALV waren we te gast bij de gemeente Horst aan de Maas, waar we het thema ‘faunabeheer’ bespraken. Met de actualiteit rond... (...)

5 december 2018Overzicht van alle verschenen Bosgroep-diepteartikelen o.a. over bodem en klimaatadaptatie

De Bosgroepen publiceerden de afgelopen maanden een serie diepteartikelen over actuele onderwerpen. In deze artikelen nemen we u mee in onze visie op... (...)

2 december 2018POP3 bosherstel van start: aanplant ruim 348.000 bomen en struiken met ‘rijk strooisel’

Een groot deel van de Brabantse bossen en heideterreinen is aangetast door stikstof die neerslaat uit de lucht. De gevolgen daarvan zijn groot.... (...)

30 november 2018250 ton steenmeel uitgestrooid over de Lieropse heide… per helikopter!

Op dit moment zijn we bezig met herstelwerkzaamheden op de Lieropse heide. De bodem in de bossen en heide is hier, net als in veel Brabantse... (...)

15 november 2018Monitoring brengt effecten van POP3-maatregelen in beeld

Met de verschillende projecten binnen POP3 willen we een drietal doelstellingen realiseren. Het stoppen van de achteruitgang van biodiversiteit.... (...)

8 november 2018Grensoverschrijdende samenwerking vlucht- en calamiteitenroute Meinweg

26 oktober was de officiële opening van de nieuwe vlucht- en calamiteitenroute in de Meinweg, door de burgemeesters van Roerdalen (NL) en Wegberg... (...)

6 november 2018Aankondiging 38e algemene ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland

De raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 38e algemene ledenvergadering op donderdag 6... (...)

6 november 2018Realisatie ecologische verbindingszone De Hoge Regt in Beek en Donk

De beek de Goorloop is een belangrijke groenblauwe ader die gemeente Laarbeek met haar omgeving verbindt. De beek stroomt vanaf de Warande in Helmond... (...)

2 november 2018Partnerexcursie eco2eco: Brandhoutweb.be een jaar na de lancering

Vrijdag 19 oktober organiseerde eco2ecopartner Bosgroep Oost Vlaanderen een partnerexcursie, waarbij de focus lag op het online verkoopplatform... (...)

29 oktober 2018Bomen en struiken inzetten voor duurzame voedselproductie?

Op steeds meer plekken in Nederland zet men bomen en struiken in voor duurzame voedselproductie. Voedselbossen, agroforestry; termen die we inmiddels... (...)