Archief actueel bosgroep Zuid Nederland

19 januari 2021Omvorming naaldbos in Someren naar gemengde, klimaatbestendige loofbossen

Binnen het Natura2000 gebied van de Lieropse Heide en het Beuven bestaan de bossen in het zuidelijke deel voornamelijk uit naaldbomen. Plaatselijk... (...)

15 januari 2021Het mooiste hout van eigen bodem op 27 februari onder de hamer op ONLINE rondhoutveiling

De Nederlandse Rondhoutveiling vindt ieder jaar plaats op de laatste zaterdag van februari en ook in dit Coronajaar gaat de rondhoutveiling gelukkig... (...)

13 januari 2021Bijna 300.000 loofbomen en -struiken dragen bij aan duurzaam POP3-bosherstel in Brabant

We vertelden al regelmatig over de POP3-projecten die we samen met onze leden, provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor... (...)

6 januari 2021De ontdekking van een bijzondere pingoruïne

Op de Zunasche heide in Overijssel wordt de natuur versterkt en komt de natte lage heide weer in verbinding met de hoger gelegen Sallandse Heuvelrug.... (...)

24 december 20203 miljoen extra bomen voor Nederland met StukjeNatuur

Op vrijdag 11 december hebben StukjeNatuur, FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen de start van een bijzondere samenwerking bekrachtigd. Op Landgoed... (...)

18 december 2020LIFE Resilias; versterken van de veerkracht van bos en natuur voorkomt dominantie door invasieve exoten

Najaar 2020 kwam er goed nieuws! De Europese Unie heeft het project LIFE Resilias gegund! Dat betekent dat we de komende zeven jaar samen met partner... (...)

17 december 2020Subsidieregeling opruiming drugsafval loopt vanaf 1 januari 2021 via BIJ12

BIJ12 publiceerde onlangs dit bericht over de nieuwe werkwijze om subsidie aan te vragen voor het opruimen van gedumpt drugsafval. We delen de... (...)

17 december 2020Afscheid van een bijzonder jaar; op naar een mooi en gelukkig 2021!

De laatste dagen van dit jaar tikken weg. Voor velen van ons kan 2021 niet snel genoeg beginnen, want wat was 2020 een vreemd en intens jaar...... (...)

9 december 2020IPO en ministerie LNV publiceren Uitvoeringsprogramma Natuur

Op 8 december 2020 zijn Rijk en provincies het eens geworden over de besteding van 3 miljard euro voor natuurherstel in de komende 10 jaar. Deze... (...)

9 december 2020Rijkssubsidieregeling Versneld Natuurherstel voor Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur

Op 30 november 2020 heeft het Ministerie van LNV de subsidieregeling Versneld Natuurherstel gepubliceerd. Met deze regeling wordt uitvoering gegeven... (...)