Archief actueel bosgroep Zuid Nederland

28 augustus 2019Vacature: projectmedewerker Bos en Natuur (0,8-1,0 FTE)

Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatie zonder winstoogmerk van en voor 425 eigenaren van bos en natuurterreinen in de provincies Limburg,... (...)

5 juli 2019Meer dan 100 FAQs over de processierups op een rij op Processierups.nu

Kennisplatform Processierups start met Processierups.nu: Meer dan 100 FAQs op een rij In opdracht van het Ministerie van LNV is een Kennisplatform... (...)

3 juli 2019Sraar Geelen nieuw lid van onze raad van toezicht

Tijdens de algemene ledenvergadering van 27 juni 2019 is besloten dat Sraar Geelen zal toetreden tot de raad van toezicht van Bosgroep Zuid... (...)

1 juli 2019Zeldzame bosflora onderzocht en gekoesterd in project ‘Levendige bossen’

Onderzoek in het veld Het afgelopen voorjaar zijn voor het project 'Levendige bossen' standplaatsonderzoeken uitgevoerd voor diverse zeldzame... (...)

27 juni 2019Een nieuwe stap in onze duurzaamheid: de 1e elektrische auto

We vertelden eerder al over hoe we als Bosgroep duurzaamheid in ons denken en doen integreren. Zo proberen we op alle fronten een optimale... (...)

26 juni 201927 september Beheerdersdag; de kaartverkoop gestart!

Beheerdersdag 27 september zoomt in op boeiende en actuele thema's Op 27 september is de 11e Beheerdersdag, ook dit keer op landgoed Mariënwaerdt... (...)

25 juni 2019Leerzame interne kennisdag over kruiden- en faunarijke graslanden

Binnen en buiten de Bosgroepen wordt continu nieuwe kennis ontwikkeld. Welke kennis is van invloed op het werk voor onze leden? Hoe kunnen wij die... (...)

25 juni 2019Denkt u mee over het klimaatrobuust maken van particuliere bossen en landgoederen?

Uitnodiging expertmeeting klimaatrobuuste landgoederen 5 juli SOIL4U, initiatief voor een verduurzaming van de bodem (op landgoederen), gaat samen... (...)

24 juni 2019De droogte van 2018: welke gevolgen zien we?

Nu de loofbomen weer in blad staan kunnen we in het bos een voorzichtige balans opmaken van de gevolgen van de droogte van 2018. Een belangrijke... (...)

17 juni 2019Nieuwe GIS-medewerker en projectmedewerker de Kempen

Onlangs zijn er 2 nieuwe collega's gestart. Michiel van Willigen en Luuk Pruijsten. We stellen ze graag even voor: Michiel van Willigen: nieuwe... (...)