Archief actueel bosgroep Zuid Nederland

7 mei 2021Oproep aan commissieleden LNV; kom kijken in het veld

De Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging heeft op 6 mei een brief naar de Vaste Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Tweede Kamer),... (...)

27 april 2021Integraal natuurherstel draagt bij aan behoud Brabantse heidegebieden

Integraal natuurherstel. Een belangrijk uitgangspunt in de herstelprojecten die we met leden en partners realiseren. Die integrale aanpak houdt in... (...)

9 april 2021Koen Beumers gestart als projectmedewerker Limburg

Begin april verwelkomden we Koen Beumers binnen team Limburg. Hij stelt zich hier graag even aan u voor: "26 jaar geleden werd ik geboren in de... (...)

8 april 2021Partijen van bos tot bouw starten samenwerking voor impuls aan gebruik Nederlands hout in woningbouw

Boseigenaren, houthandel, bouwers, een projectontwikkelaar, woningbouwverenigingen en vastgoedbeheerders starten samen met de WUR het project ‘Van... (...)

2 april 2021Vacature projectmedewerker bosbeheer regio de Kempen(0,8-1,0 fte)

Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatie zonder winstoogmerk van en voor 458 eigenaren van bos en natuurterreinen. We zijn actief in de provincies... (...)

30 maart 2021LIFE Climate Forest laat zien hoe je met klimaatslim bosbeheer de veerkracht van bossen kan vergroten

Iedereen ziet en ervaart een bos op een eigen manier. Dus als we vragen hoe het bos van de toekomst er uit moet zien, zullen de antwoorden... (...)

18 maart 2021Duurzaam herstel koestert bijzondere vennen op Landgoed Gorp en Roovert

Op Landgoed Gorp en Roovert zijn naast de mooie bossen ook meerdere bijzondere vennen te vinden. Helaas werd de afgelopen jaren steeds duidelijker... (...)

18 maart 2021De spons van klimaatbuffer Heijkersbroek doet zijn werk!

In september vertelden we over de aanleg van de klimaatbuffer in Heijkersbroek. Na alle regen van de afgelopen periode was dit een goed moment om het... (...)

16 maart 2021LIFE Resilias voorkomt dominantie van invasieve exoten, door de veerkracht van bos en natuur te versterken

In onze bossen en natuurterreinen komen verschillende uitheemse planten- en diersoorten voor, ook wel exoten genoemd. Ongeveer 10% daarvan gedraagt... (...)

12 maart 2021Mooie natuurontwikkeling in het Keersopdal en ’t Heike

Gemeente Valkenswaard heeft de ambitie om eind 2021 een deel van het Keersopdal in te richten als nieuwe natuur die ook voor recreanten toegankelijk... (...)