Archief actueel bosgroep Zuid Nederland

18 december 2018Bijzonder fijne feestdagen en een prachtig 2019!

De laatste dagen van dit jaar tikken weg; nog een week en dan is het alweer kerst!  We kijken terug op een boeiend en geslaagd 2018, waarin we... (...)

13 december 2018Symposium: Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied

Symposium: Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied Een duurzaam buitengebied; dat betekent samenwerken, landbouw en natuur... (...)

12 december 2018Eco2eco: Hoe de focus op kwaliteitshout het verschil kan maken voor bosgebonden biodiversiteit

Uitwerken hoe economie en ecologie hand in hand kunnen gaan in het bos; het is de primaire doelstelling van eco2eco. Laten zien hoe je met duurzaam... (...)

10 december 2018Presentaties ALV 6 december 2018 online beschikbaar

Tijdens deze 38e ALV waren we te gast bij de gemeente Horst aan de Maas, waar we het thema ‘faunabeheer’ bespraken. Met de actualiteit rond... (...)

5 december 2018Overzicht van alle verschenen Bosgroep-diepteartikelen o.a. over bodem en klimaatadaptatie

De Bosgroepen publiceerden de afgelopen maanden een serie diepteartikelen over actuele onderwerpen. In deze artikelen nemen we u mee in onze visie op... (...)

2 december 2018POP3 bosherstel van start: aanplant ruim 348.000 bomen en struiken met ‘rijk strooisel’

Een groot deel van de Brabantse bossen en heideterreinen is aangetast door stikstof die neerslaat uit de lucht. De gevolgen daarvan zijn groot.... (...)

30 november 2018250 ton steenmeel uitgestrooid over de Lieropse heide… per helikopter!

Op dit moment zijn we bezig met herstelwerkzaamheden op de Lieropse heide. De bodem in de bossen en heide is hier, net als in veel Brabantse... (...)

15 november 2018Monitoring brengt effecten van POP3-maatregelen in beeld

Met de verschillende projecten binnen POP3 willen we een drietal doelstellingen realiseren. Het stoppen van de achteruitgang van biodiversiteit.... (...)

8 november 2018Grensoverschrijdende samenwerking vlucht- en calamiteitenroute Meinweg

26 oktober was de officiële opening van de nieuwe vlucht- en calamiteitenroute in de Meinweg, door de burgemeesters van Roerdalen (NL) en Wegberg... (...)

6 november 2018Aankondiging 38e algemene ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland

De raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 38e algemene ledenvergadering op donderdag 6... (...)