Archief actueel bosgroep Zuid Nederland

2 juli 2021Meer weten over de LandschapsEcologische SysteemAnalyse (LESA)?

Wateroverlast, verdroging, bodemverzuring, mineralengebrek, verlies van planten en dieren, ziekten en plagen bij bomen, verlies van identiteit door... (...)

25 juni 2021Terugblik op de 43e algemene ledenvergadering

Op 24 juni stond de 43e algemene ledenvergadering van Bosgroep Zuid Nederland op het programma. Ook deze online editie verliep prima, al is het... (...)

23 juni 2021Alle bosfuncties in beeld met ‘bostracken’

Veel bossen zijn vroeger gelijkvormig aangelegd en beheerd met één specifiek doel: houtproductie. Tegenwoordig zetten we juist in op... (...)

15 juni 2021Uitnodiging 43e algemene ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland (online)

Beste leden van Bosgroep Zuid Nederland, De raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de... (...)

10 juni 2021Aanvragen koolstofcertificaten voor bosprojecten nu mogelijk

Met klimaatfinanciering een bijdrage leveren aan klimaatslim bosbeheer en bosuitbreiding Vanaf deze maand is het mogelijk om bij de Stichting... (...)

8 juni 202115 juni online webinar “Impuls ecologisch beheer in Brabantse bermen”

Mede namens Floron, de Vlinderstichting, Ravon en EIS nodigen wij u graag uit voor het online webinar “Impuls ecologisch beheer in Brabantse... (...)

1 juni 2021Bart Nyssen vertelt bij RTV Drenthe over de Amerikaanse vogelkers: een zegen of een plaag?

In deze uitzending van ROEG! van RTV Drenthe, staat de Amerikaanse vogelkers centraal. Boswachter Kees van Son ziet wel wat in de 'sierwaarde' van de... (...)

1 juni 2021LIFE Resilias steeds zichtbaarder in het werkveld invasieve exoten; 23 juni webinar NEC-E

LIFE Resilias is nu ruim een half jaar onderweg en het projectteam werkt hard aan de zichtbaarheid van het project en de bekendheid van de... (...)

26 mei 202124 juni organiseren we de 43e algemene ledenvergadering (online)

Op 24 juni staat de 43e algemene ledenvergadering van Bosgroep Zuid Nederland op het programma. Gezien alle onduidelijkheden rondom corona is door de... (...)

17 mei 2021Vacature projectmedewerker bos en natuur (regio Limburg)

Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatie zonder winstoogmerk van en voor 458 eigenaren van bos en natuurterreinen in de Provincies Limburg,... (...)