Archief actueel bosgroep Zuid Nederland

12 oktober 2021Is boomsgewijs uitkapbeheer de uitweg?

Dit najaar starten de Bosgroepen, samen met Hogeschool Van Hall-Larenstein, een onderzoek naar de ecologische effecten, klimaatbestendigheid en... (...)

30 september 2021Wees alert op roetschorsschimmel bij esdoorn

De afgelopen jaren constateren we steeds vaker roetschorsschimmel in bossen van leden. Roetsschorsschimmel komt vooral voor op gewone esdoorns. De... (...)

23 september 2021Themabijeenkomst: Op weg naar een rendabel landgoed waar natuurwaarden kunnen floreren

Hoe zorg ik ervoor dat mijn landgoed financieel gezond blijft en natuurwaarden tegelijkertijd floreren?   Een vraag die menig... (...)

16 september 2021Monitoring brengt natuurwaarden in kaart én ecologen op bijzondere plekken

Van het voorjaar tot het najaar zijn de ecologen van de Bosgroepen druk met SNL-monitoring op verschillende terreinen van leden die via de Bosgroepen... (...)

13 september 2021Het belang van zorgvuldig uitleggen; het is geen kaalslag maar herstel

Bij de realisatie van beheer- en projectwerkzaamheden vinden we het belangrijk om aan de omgeving en andere belanghebbenden goed uit te leggen wat we... (...)

3 september 2021Uitnodiging regiobijeenkomst Bosgroep Zuid Nederland 7 oktober 2021

Bosgroep Zuid Nederland nodigt haar leden van harte uit voor de regiobijeenkomst op 7 oktober in Herberg de Buitenman: Buitenman 2 in Lage... (...)

26 augustus 2021Beheerdersdag 2021 (online editie): meld je nu aan!

Wat gebeurt er op het gebied van houtbouw en hoe zorgen we voor voldoende geschikt hout? Hoe maken we het beheer in overgangsgebieden tot een succes?... (...)

17 augustus 2021Gekoesterde vennen; de complexiteit van venherstel

In ons land zijn prachtige vennen te vinden. Allemaal verschillend qua oorsprong, grootte, soortenrijkdom en samenstelling, maar stuk voor stuk van... (...)

29 juli 2021VACATURE: projectmedewerker bos, natuur en landschap

Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatie zonder winstoogmerk van en voor 458 eigenaren van bos en natuurterreinen in de Provincies Limburg,... (...)

12 juli 2021Hogere beheersubsidie voor SNL-leden vanaf beheerjaar 2021

Vanaf beheerjaar 2021 ontvangen alle begunstigden vanuit de SNL een hogere beheersubsidie. De subsidie gaat namelijk omhoog van 75% naar 84% van de... (...)