Archief actueel bosgroep Zuid Nederland

26 november 2020Met de blazer steenmeel verspreiden om heidegebieden te helpen herstellen

Verspreiden van steenmeel om effecten van stikstofdepositie tegen te gaan We zijn begonnen met het verspreiden van steenmeel in diverse... (...)

23 november 2020Nieuwe collega’s gestart

De afgelopen periode hebben we meerdere nieuwe collega's verwelkomd in de verschillende teams. We stellen ze zoals u van ons gewend bent, graag even... (...)

19 november 2020Bos voor de toekomst: landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030 klaar!

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, informeerde de Tweede Kamer op 18 november over de nader uitgewerkte... (...)

16 november 2020‘Ope­ra­tie Pe­per­boom­pje’ zet in op her­stel be­dreig­de plan­ten­soor­ten in Limburg

Een reddingsplan voor zo’n 100 bedreigde plantensoorten in Zuid-Limburg. Dat is 'Operatie Peperboompje'. De komende vier jaar gaan we binnen dit... (...)

15 november 2020VACATURE: Projectmedewerker Bos en Natuur regio Noord-Oost Brabant (0,8-1,0 fte)

Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatie zonder winstoogmerk van en voor 428 eigenaren van bos en natuurterreinen in de Provincies Limburg,... (...)

15 november 2020VACATURE: Ervaren projectmedewerker Bos en Natuur regio Limburg (0,8-1,0 fte)

Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatie zonder winstoogmerk van en voor 428 eigenaren van bos en natuurterreinen in de Provincies Limburg,... (...)

13 november 2020Uitnodiging 42e algemene ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland ONLINE

Beste leden van Bosgroep Zuid Nederland, De raad van toezicht en directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 42e... (...)

29 oktober 2020Graftherstel bij Cartils helpt vogels, insecten en dassen

Onlangs is bij Cartils in Zuid-Limburg het graftherstel van start gegaan. Met graafwerk is een helling geremodelleerd, waarna struweel wordt... (...)

20 oktober 2020Eco2eco publiceert boeiende handleidingen over boomgericht bosbeheer en ecologie

In juni 2016 gingen we samen met alle partners binnen project eco2eco intensief aan de slag met kwaliteitshout uit topnatuur. Het doel was een hogere... (...)

14 oktober 2020Herstelmaatregelen noodzakelijk om Brabantse heide te behouden

Bosgroep Zuid Nederland realiseert samen met enkele van haar leden in opdracht van de provincie Noord-Brabant en het ELFPO, grootschalig heideherstel... (...)