Archief actueel bosgroep Zuid Nederland

3 december 2019Vacature projectmedewerker Bos en Natuur Limburg

Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatie zonder winstoogmerk van en voor 425 eigenaren van bos en natuurterreinen in de Provincies Limburg,... (...)

2 december 2019Uitnodiging 40e algemene ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland

De raad van toezicht en directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 40e algemene ledenvergadering, op donderdag 12... (...)

24 november 2019Heeft u vragen over het verspreiden van steenmeel?

De komende periode gaan we samen met onze leden intensief aan de slag met het verspreiden van steenmeel in enkele natuurgebieden. Het doel daarvan is... (...)

16 november 2019Steenmeel helpt bij duurzaam POP3-bodemherstel in Brabantse natuurgebieden

Door de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak van industrie, landbouw en verkeer is de bodem in veel Brabantse natuurgebieden ernstig verzuurd. De... (...)

14 november 201924e Nederlandse Rondhoutveiling: 29 februari 2020

Op 29 februari 2020 is de 24ste Nederlandse Rondhoutveiling. Op deze voor Nederland unieke veiling worden de mooiste boomstammen uit bos en plantsoen... (...)

13 november 2019Beperken van bodemverdichting belangrijk voor (behoud) natuurwaarde bos

Harvester. Het is duidelijk herfst; de start van het uitvoeringsseizoen voor bosbeheerders. Nieuwe aanplant de grond in, of dunnen om meer ruimte... (...)

1 november 2019Willem Aarts nieuwe regiomanager voor De Kempen

  Willem Aarts is per 1 november gestart als de nieuwe regiomanager voor De Kempen. Hij neemt daarmee het stokje over van Jan Rots, die... (...)

31 oktober 2019Nicole Olland nieuwe directeur-bestuurder Unie van Bosgroepen

Per 1 februari 2020 wordt Nicole Olland de nieuwe directeur-bestuurder van de Unie van Bosgroepen. Ze volgt Jos Jansen op, die sinds augustus 2018... (...)

19 oktober 2019Nut en noodzaak van bescherming jonge aanplant tegen wildschade

Een belangrijke factor voor het al dan niet slagen van bosverjonging is wildschade; oftewel de mate waarin herten, reeën, varkens, hazen, konijnen... (...)

11 oktober 2019Bijzondere aandacht voor ‘StormHout’ en ‘WildHout’ tijdens Dutch Design Week

Binnen ons werk ontmoeten we vele verschillende mensen uit allerlei disciplines. En daar vloeien regelmatig bijzondere en waardevolle samenwerkingen... (...)