Archief actueel bosgroep Zuid Nederland

29 juli 2021VACATURE: projectmedewerker bos, natuur en landschap

Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatie zonder winstoogmerk van en voor 458 eigenaren van bos en natuurterreinen in de Provincies Limburg,... (...)

15 juli 2021VACATURE: ambitieuze projectmedewerker SNL (0,8 fte)

Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatie zonder winstoogmerk van en voor 458 eigenaren van bos en natuurterreinen. We zijn actief in de provincies... (...)

12 juli 2021Hogere beheersubsidie voor SNL-leden vanaf beheerjaar 2021

Vanaf beheerjaar 2021 ontvangen alle begunstigden vanuit de SNL een hogere beheersubsidie. De subsidie gaat namelijk omhoog van 75% naar 84% van de... (...)

5 juli 2021Lotte Meering gestart als projectmedewerker De Kempen

Per 1 juli verwelkomden we Lotte Meering als nieuwe collega. Ze gaat aan de slag als projectmedewerker in regio De Kempen. Ze stelt zich graag even... (...)

2 juli 2021Meer weten over de LandschapsEcologische SysteemAnalyse (LESA)?

Wateroverlast, verdroging, bodemverzuring, mineralengebrek, verlies van planten en dieren, ziekten en plagen bij bomen, verlies van identiteit door... (...)

25 juni 2021Terugblik op de 43e algemene ledenvergadering

Op 24 juni stond de 43e algemene ledenvergadering van Bosgroep Zuid Nederland op het programma. Ook deze online editie verliep prima, al is het... (...)

23 juni 2021Alle bosfuncties in beeld met ‘bostracken’

Veel bossen zijn vroeger gelijkvormig aangelegd en beheerd met één specifiek doel: houtproductie. Tegenwoordig zetten we juist in op... (...)

15 juni 2021Uitnodiging 43e algemene ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland (online)

Beste leden van Bosgroep Zuid Nederland, De raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de... (...)

10 juni 2021Aanvragen koolstofcertificaten voor bosprojecten nu mogelijk

Met klimaatfinanciering een bijdrage leveren aan klimaatslim bosbeheer en bosuitbreiding Vanaf deze maand is het mogelijk om bij de Stichting... (...)

8 juni 202115 juni online webinar “Impuls ecologisch beheer in Brabantse bermen”

Mede namens Floron, de Vlinderstichting, Ravon en EIS nodigen wij u graag uit voor het online webinar “Impuls ecologisch beheer in Brabantse... (...)