Aankondiging 38e algemene ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland

Publicatiedatum: 6 november 2018

De raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 38e algemene ledenvergadering op donderdag 6 december a.s. om 13.00 uur. We verwelkomen u dit keer graag in Equestrian Centre de Peelbergen, Travers 5 (navigatie Peelstraat 5), 5976 PL in Kronenberg.

Gastheer Horst aan de Maas

Tijdens deze ALV zijn we te gast bij de gemeente Horst aan de Maas, waar we het thema ‘faunabeheer’ toelichten. De bossen rond Kronenberg zijn eigendom van de gemeente Horst aan de Maas en vele particulieren. In samenwerking met de verschillende eigenaren beheren de Bosgroepen deze bossen al vele jaren. De focus ligt daarbij vooral op het verhogen van de biodiversiteit. Het gebied is een belangrijk wandelgebied voor de bewoners van Kronenberg. En met de komst van Equestrian Centre de Peelbergen ook een mooie setting voor de paardensport.

Thema faunabeheer

Afgelopen jaren heeft zich ook in deze streek het wilde zwijn gevestigd. Met de actualiteit rond Afrikaanse Varkenspest (AVP), informeren we u tijdens deze ALV graag over het faunabeheer in brede zin, en de AVP in het bijzonder.

We hebben de secretaris van de Faunabeheereenheid Limburg, de heer Melissen, en de beleidsmedewerker van de provincie Limburg, mevrouw Franssen, bereid gevonden om ons over dit thema bij te praten. In de zaal is ook iemand aanwezig met kennis over de Brabantse situatie.

Het programma

Agenda
Zaal open:                   12:00 uur (broodjes aanwezig)
Aanvang:                     13:00 uur

Onderdeel 1: Algemene Ledenvergadering

  1. Welkomstwoord
  2. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
  3. Verslag van 37e ALV Bosgroep Zuid Nederland – 21 juni 2018 Landgoed “De Moeren”
  4. Begroting 2019 en aanpassing tariefsverhoging en contributie voor 2019
  5. Rondvraag
  6. Sluiting ALV

Onderdeel 2:
Projecten en activiteiten door regiomanagers Bosgroep Zuid Nederland

Onderdeel 3:
Toelichting Faunabeheer door de heer Melissen en AVP door mevrouw Franssen

Onderdeel 4:
Terreinbezoek bossen Kronenberg

Rond 17:00 uur sluiten we af met een drankje.
Denkt u aan gepaste kleding en schoeisel!

Laat u even weten of u komt?

U kunt zich nog aanmelden voor de 38e ALV van 6 december aanstaande, door een e-mail te sturen naar c.albers@bosgroepen.nl o.v.v. 38e ALV. Geeft u daarbij ook even uw naam en het aantal personen door en of u gebruik wilt maken van de lunch?

Namens RvT en Directie van Bosgroep Zuid Nederland,

Dhr. H. Gilissen                                           Dhr. A.J. Neijts
Voorzitter Raad van Toezicht                    Directeur

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Celesta Albers tel. 040-2066360 of c.albers@bosgroepen.nl.

labels: , , ,

gerelateerd