Aan de slag met voedselbossen in Zuidoost-Nederland

Publicatiedatum: 30 januari 2018

Op 1 januari is het project Voedselbossen Zuidoost-Nederland van start gegaan. Dit tweejarige project is een samenwerking van Brabantse en Limburgse partners. Denk daarbij aan overheden, waterschap, milieufederaties en middelbaar en hoger ‘groen’ onderwijs. Het gezamenlijke doel is het beantwoorden van vragen over voedselbossen.

De focus ligt op:

  • praktisch toepasbare kennis en vaardigheden;
  • op aansluiten bij de regionale situatie in Limburg en Noord-Brabant;
  • op de mogelijkheden van een voedselbos als middel om maatschappelijke verbindingen te maken.

Wat is een voedselbos?

Voedselbossen zijn biodiverse ecosystemen bestaande uit verschillende lagen (boom, struik, kruid, bodem etc.), waar men planten en houtige gewassen in kan telen die uiteindelijk producten leveren. Te denken valt aan groenten, fruit, noten, kruiden en hout, al dan niet gecombineerd met dieren.

Voedselbossen kunnen de bodem, het bodemleven, de waterkwaliteit, luchtkwaliteit en biodiversiteit herstellen. Bovendien biedt het een uitgelezen kans om sociale en maatschappelijke verbindingen te leggen.

Populariteit voedselbossen

De populariteit van voedselbossen stijgt erg snel door het grote aantal mogelijkheden, zowel teeltmatig, ecologisch als maatschappelijk. Niet alleen bij particulieren, ook bij provincies en gemeenten. Er zijn echter nog veel vragen, bijvoorbeeld over soortenkeuze, aanleg en beheer. Maar ook over verdienmodellen, het omvormen van bestaand bos naar een voedselbos en het integreren en realiseren van maatschappelijke doelstellingen.

Bosgroep Zuid Nederland draagt bij aan kennisontwikkeling

Onze ambitie is om bij te dragen aan de kennisontwikkeling over voedselbossen. Onder andere met kennis over boom- en plantensoorten, aanleg en beheer, en ervaring in bosbeheer gecombineerd met het sociale domein. Zo kunnen we ook geïnteresseerden optimaal adviseren over de kansen en mogelijkheden van voedselbossen.