Aan de slag met beheer van vochtige bossen

Publicatiedatum: 7 maart 2016

Recentelijk is er een nieuwe OBN-brochure verschenen, met als titel ‘Tussen verdrogen en nat gaan’. De brochure gaat over vochtige bossen, die behoren tot de soortenrijkste en meeste bedreigde bossen in Nederland. Onze ecoloog Rob van der Burg is één van de auteurs.

Ongeveer 40% van het Nederlandse bosareaal ligt op van oorsprong vochtige plekken. Helaas is door verdroging, vermesting en verzuring van het specifieke karakter van veel vochtige bossen weinig meer over. Dat verklaart de relatieve onbekendheid van dit type. Met de brochure komt hier verandering in, met onder andere veel aandacht voor herstel en ontwikkeling. De brochure is geschreven voor bos- en waterbeheerders, landschapsecologen en beleidsambtenaren, maar is zeker ook interessant voor particuliere eigenaren.

De brochure is in gedrukte vorm te bestellen, maar ook te downloaden op de website van OBN. Heeft u na het lezen van deze brochure vragen over het beheer van uw eigen vochtige bos, dan kunt u vanzelfsprekend terecht bij één van onze regiobeheerders of ecologen.

labels: , , , ,

gerelateerd