Hogere beheersubsidie voor SNL-leden vanaf beheerjaar 2021

Publicatiedatum: 12 juli 2021

Vanaf beheerjaar 2021 ontvangen alle begunstigden vanuit de SNL een hogere beheersubsidie. De subsidie gaat namelijk omhoog van 75% naar 84% van de Standaardkostprijs (SKP). Goed nieuws voor alle gecertificeerde natuurbeheerders en dus ook voor de SNL-deelnemers van de verzamelaanvragen van de Bosgroepen. De Bosgroepen hebben zich samen met andere beheerders hard gemaakt voor deze verhoging.

15% meer subsidie, zonder extra of nieuwe voorwaarden

De huidige subsidievergoeding die een eigenaar krijgt voor een bepaald beheertype is gebaseerd op de standaardkostprijs (SKP) van dat beheertype. In de standaardkostprijs zitten alle maatregelen die genomen moeten worden om het beheertype in stand te houden. Oftewel de SKP geeft aan wat het een eigenaar kost om dat beheertype te beheren. Tot nu toe was het subsidiebedrag 75% van deze kosten. Dit wordt nu opgehoogd naar 84%. Een eigenaar krijgt per saldo dus 15% meer subsidie per jaar vanaf dit (beheer)jaar, zonder dat er extra voorwaarden bijkomen. Deze blijven hetzelfde.

De verhoging naar 84% van de SKP gaat in voor alle lopende beschikkingen met ingang van beheerjaar 2021. Dat betekent dat alle leden met een lopende SNL-aanvraag voor het beheerjaar 2021 (en uiteraard de jaren daarna) een hoger bedrag ontvangen dan het bedrag dat zij tot nu toe ontvingen.

Uitbetaling verhoging 2021 gebeurt in 2022

De uitbetaling voor het beheerjaar 2021 gebeurt zoals altijd in het jaar daarna, dus in 2022. De verhoging naar 84% geldt niet alleen voor de beheersubsidie, maar ook voor toeslagen.
De leden die meedoen in de nieuwe aanvraag SNL 2022 zien het hogere subsidiebedrag direct terug in de offerte.

Zichtbaar in het SNL Portaal

Leden die gebruik maken van het online SNL Portaal kunnen na 21 juli in het SNL Portaal zien wat de verhoging voor hen betekent. Dat kan door in te loggen op https://mijn.bosgroepen.nl/ en onder ‘Uitbetalingsjaren’ het jaar 2022 aan te klikken.

Heeft u nog geen toegang tot het SNL-webportaal, maar wilt u dat wel graag? Stuur dan een e-mail naar snlportaal@bosgroepen.nl met vermelding van uw lidnummer, lidnaam en het juiste e-mailadres waarop u wenst in te loggen.

Leden die geen gebruik van het Portaal willen of kunnen maken, kunnen verzoeken om een nieuw beheereenhedenoverzicht waarop de verhoging te zien is. Deze ontvangen zij dan per post.

Uitbreiding mogelijkheden SNL Portaal
We werken op dit moment aan een uitbreiding van de mogelijkheden in het SNL Portaal. Zo kunnen de nieuwe aanvragen SNL 2022 straks ook via het webportaal lopen. Dat wil zeggen dat alle documenten, waaronder de offerte en aanvraagkaart, in te zien en te downloaden zijn vanaf het webportaal en dat de hele aanvraag online geregeld kan worden.
Iedereen die gebruik maakt van het SNL Portaal ontvangt hier binnenkort meer informatie over. Reden te meer om snel toegang tot het portaal te regelen.