34e ALV van Bosgroep Zuid Nederland

Publicatiedatum: 9 december 2016

ALV van Bosgroep Zuid Nederland op 1 december 2016.

Kerststad Valkenburg a/d Geul

Ruim 50 deelnemers bezochten de Algemene Ledenvergadering van 1 december  2016. De heer Carlo Vankan, wethouder van de gemeente Valkenburg a/d Geul, heette de ALV welkom in de kerststad Valkenburg a/d Geul. Het drukste seizoen van het jaar  voor de gemeente, zelfs drukker dan in het zomerseizoen. De gemeente Valkenburg met haar 5 sterren landschap, oefent een bijzonder aantrekkingskracht uit op recreanten. Er zijn hier veel mogelijkheden zoals wandelen, fietsen en genieten van de natuur. Bosgroep Zuid Nederland speelt hier een belangrijke rol in. Twintig à dertig jaar geleden kenden we nog een heel ander Valkenburg. Om kwaliteit te kunnen blijven bieden, heeft de gemeente Valkenburg een behoorlijke slag gemaakt ook in de bossen en de natuur erom heen. Er is een kwaliteitsslag gemaakt. Samen met, onder andere de Bosgroep, is dit gerealiseerd.

De besluiten van de ALV:

• (Her-)benoeming van de heer Severijns als lid van de Raad van Toezicht.
• Goedkeuring begroting Bosgroep Zuid Nederland voor 2017.
• Goedkeuring gedeeltelijke tariefsverhoging met ingang van 2017.

Excursie Polferbos: “Nieuwe streefbeelden voor het bosbeheer”

De mergelsteilwanden en het Natura2000-gebied Polferbos waren dringend aan groot onderhoud toe. Op sommige plaatsen zijn de wortels van bomen en struiken dusdanig in de mergel gegroeid dat er gevaarlijke situaties voor bewoners en gasten zijn ontstaan. Daarnaast biedt het gebied kansen op de ontwikkeling van leefgebied van zeldzame soorten als Vliegend hert en Spaanse vlag.

De werkzaamheden passen binnen de visie van Buitengoed Geul en Maas en worden door de Provincie ondersteund met gelden uit de impulsmiddelen. De opknapwerkzaamheden aan de mergelsteilwanden  leveren een bijdrage aan Buitengoed Geul en Maas, omdat nieuwe natuur wordt ontwikkeld, nieuwe beheervormen ontstaan en het thema mergel beleefbaar wordt gemaakt.
Tijdens de excursie werd met name ingegaan op het omvormen c.q. herstellen van het enigszins verwaarloosde middenbosbeheer in het Polferbos. Aan de hand van voorbeelden en bosbeelden hield Etienne Thomassen een boeiend betoog over het hoe en waarom van deze vorm van bosbeheer. Er ontstonden goede discussies over de mate van ingrijpen, communicatie met de omgeving, het te verwachten toekomstbeeld en de kwaliteit van de ingrepen.

Een geslaagde ALV 2016 met een mooie en leerzame excursie als afsluiting!

 

 

labels:

gerelateerd