250 ton steenmeel uitgestrooid over de Lieropse heide… per helikopter!

Publicatiedatum: 30 november 2018

Op dit moment zijn we bezig met herstelwerkzaamheden op de Lieropse heide. De bodem in de bossen en heide is hier, net als in veel Brabantse gebieden, dusdanig aangetast, dat de flora en fauna zich niet ontwikkelen zoals we graag willen. Om de bodem te helpen herstellen, brengen we ruim 250 ton steenmeel op de heide- en bosgrond. Het feit dat het steenmeel wordt opgebracht met een helikopter, maak de uitvoering van deze herstelmaatregel extra bijzonder. Het leverde niet alleen spectaculaire beelden op, maar ook een zeer snelle en effectieve uitvoering van de maatregel!

Verzuurde bodem zorgt voor disbalans

Door de sterke verzuring en vermesting is de bodem in veel Brabantse bossen en heideterreinen belangrijke nutriënten zoals calcium, kalium en sporenelementen kwijtgeraakt. De zandbodems zijn daardoor sterk verarmd en uitgeloogd. Hierdoor gaat het bodemleven achteruit. In de verzuurde bodems zijn nauwelijks wormen of ander voedsel voor vogels te vinden. De bomen en heide zelf hebben ook sterk te lijden onder deze arme, verzuurde omstandigheden. Om de leefgebieden van typische bos- en heidesoorten te behouden en de kansen voor bos en heide te verbeteren, is herstel van de droge en arme bodem noodzakelijk.

Aan de slag op de Lieropse heide

De helikopter aan het werk. Foto: P. van Schalen.

Ook de ‘Lieropse heide’ kampt met deze problemen. Dit natuurgebied maakt onderdeel uit van het ‘Natura-2000 gebied’ Strabrechtse heide en Beuven. Hierdoor krijgt de Lieropse heide extra bescherming, om zo de bijzondere planten en diersoorten die er zijn te behouden. Daardoor kunnen we met steun van de provincie Brabant aan de slag om de problemen aan te pakken. Deze week komt er ruim 250 ton steenmeel op de bodem om deze weer wat rijker te maken en te helpen bij het gewenste bodemherstel. Het werkgebied op de Lieropse heide bestaat uit 3 bosvakken, wat in totaal zo’n 23 hectare is, en 4 heidevakken van 2 hectare.

Wat is steenmeel en wat doet het voor de bodem?

Steenmeel is gemalen steen dat de nutriënten bevat die door uitloging zijn verdwenen (zoals kalium, calcium, mangaan). In tegenstelling tot het vroeger veel gebruikte kalk, komen deze nutriënten bij steenmeel langzaam vrij. Dat is gunstiger voor het ecosysteemherstel. Zo herstelt de nutriëntenbalans in de bodem, waardoor ook de biologische processen weer op gang komen.

Inzet helikopter

Het opbrengen van het steenmeel met de helikopter werd gedaan om schade aan het natuurgebied door insporing van zware machines te voorkomen. Om goed te kunnen monitoren of deze methode werkt, hebben we plastic zeilen op de grond geplaatst. Zo kunnen we precies meten hoeveel steenmeel er bij de verspreiding op de bodem terecht komt. Onze seniorexpert bosecologie Bart Nyssen vertelde uitgebreid over deze herstelmaatregel. Klik hier voor de video.

De video hieronder geeft een kleine impressie van deze spectaculaire realisatie van een belangrijke herstelmaatregel, die mede mogelijk gemaakt is door de provincie Noord-Brabant. Benieuwd hoe het steenmeel geladen werd? Klik dan hier.

 

labels: , , , ,

gerelateerd