250 schapen ‘maaien’ gras in stedelijk gebied Weert

Publicatiedatum: 14 oktober 2018

De gemeente Weert maakt in het stedelijk gebied vaak gebruik van maaimachines voor onderhoud aan bermen en grasgebieden. In bos- en natuurgebied De IJzeren Man begraast echter een kudde schapen de bermen langs wandelpaden en heideterreinen. Dat gebeurt al sinds 2005 zo. De gemeente Weert breidt deze vorm van ecologisch bermbeheer de komende periode uit met een proef waarbij de 250 schapen ook percelen en bermen in de stad gaan ‘maaien’. Het is onderdeel van onze gezamenlijke ambitie om een ecologisch beheerplan op te stellen dat naar verwachting eind 2019 klaar zal zijn. En 250 schapen in de stad… dat geeft een bijzonder beeld in de straten van Weert. Onze regiomanager Jos Truijen was er bij en maakte enkele sprekende foto’s!

Beheer van groen in bos- en natuurgebieden

Wethouder Geert Gabriels (biodiversiteit) vertelt enthousiast over de proef. ‘Beheer met schapen vergroot het aantal soorten planten dat voorkomt. Anders dan bij machinaal maaien, waarbij alles wordt gemaaid, grazen schapen niet alles weg. Ze hebben een voorkeur voor gras. Dat betekent dat andere planten, kruiden en bloemen, meer kans maken. Daarnaast kunnen zaden via de vacht en de mest van schapen overgebracht worden van het ene terrein naar het andere. Zo wordt het aantal soorten planten vergroot.’

Schapen in de stad

Op weg naar een duurzaam en ecologisch bermbeheer zijn de afgelopen week al enkele percelen in de stad begraasd door een schaapskudde van circa 250 schapen. Steeds meer gemeenten maken gebruik van een kudde schapen om groenstroken en parken bij te houden.
De natuur vaart er wel bij, schapen kunnen dingen die maaimachines niet kunnen én het levert mooie plaatjes op. Wethouder Martijn van den Heuvel (openbaar gebied) is benieuwd naar de resultaten. ‘In principe heb ik de voorkeur voor het natuurlijk laten ‘maaien’ in plaats van het machinaal maaien. Uit deze proef moet blijken hoe efficiënt en haalbaar het is om schapen te laten zorgen voor het maaien van het gras in het stedelijk gebied’.

labels: , , ,

gerelateerd