24 juni online werksessie Nationale Bossenstrategie voor gemeentes

Publicatiedatum: 12 juni 2020

Zoals u wellicht weet, werken de provincies en het ministerie van LNV momenteel aan het opstellen van de Nationale Bossenstrategie. Het gaat hierbij om grote opgaven op het gebied van onder meer bosuitbreiding, biodiversiteit en CO2-vastlegging. Ook voor de gemeentes in ons land is dit een interessant en belangrijk thema. Vandaar dat het Ministerie van LNV en de 12 provincies op 24 juni 2020 een online werksessie organiseren over “Bosuitbreiding door en voor gemeenten”. Het LNV wil op deze manier graag in gesprek met gemeentelijke beleidsmedewerkers op het gebied van ruimtelijke ordening en groenontwikkeling, over hoe rijk en gemeenten elkaar kunnen versterken en inspireren om met bosuitbreiding aan de slag te gaan.

Namens het LNV nodigen we onze gemeentelijke leden graag uit om bij deze online sessie aan te schuiven en hun waardevolle inzichten te delen.

Uitnodiging LNV

Wanneer

De online werksessie “Bosuitbreiding door en voor gemeenten” is op 24 juni van 13.00 uur – 15.00 uur (‘inloop’ vanaf 12.45 uur). Na uw aanmelding krijgt u meer informatie over waar u zich online kunt melden.

Waarom deze sessie?

Bossen spelen een belangrijke rol in onze samenleving en worden hoog gewaardeerd. Bomen en bossen dragen namelijk bij aan een gezonde en prettige leefomgeving. Niet voor niets is in het Klimaatakkoord opgenomen dat gemeenten streven naar 1% meer bomen per jaar op Nederlands grondgebied. We willen met de bossenstrategie dit streven concreet maken en verkennen wat hiervoor nodig is. Dit willen we doen door een interactief tweeledig programma, dat focust op:

  1. Inspiratie vanuit de wetenschap, maatschappelijke organisaties en gemeenten die bezig zijn met bosuitbreiding.
  2. Verkennen wat de kansen en belemmeringen zijn voor bosuitbreiding door gemeenten aan de hand van hun ervaringen.

De conclusies van de werksessie geven aanbevelingen voor de uitwerking van de Bossenstrategie.

Voor wie?

Deze werksessie is gericht op gemeentelijke beleidsmedewerkers op het gebied van ruimtelijke ordening en groenontwikkeling.

Aanmelden

De werksessie zal online plaatsvinden. U kunt zich aanmelden voor de werksessie door een mail te sturen naar bossenstrategie@minlnv.nl. Vermeld bij uw aanmelding alstublieft uw e-mailadres, functie en de gemeente. Het verzoek is om het aantal aanmeldingen per gemeente te beperken tot 1-2 personen.

Wij zien u graag 24 juni,

Het projectteam van de Bossenstrategie

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via bossenstrategie@minlnv.nl

labels: , , ,

gerelateerd