Verbeteren leefgebied om zeldzame Duitse zandloopkever te behouden

Leefgebied van de Duitse zandloopkever

Publicatiedatum: 1 juni 2017

De Duitse zandloopkever is uitermate zeldzaam in Nederland. De laatste populatie van de soort is te vinden op het terrein van zinkfabriek Nyrstar in Budel-Dorplein (Noord Brabant). Om de populatie te behouden zijn EIS Kenniscentrum Insecten, Bosgroep Zuid Nederland en Ecologica samen gestart met de verbetering van het leefgebied. De toekomst moet uitwijzen wat de kansen zijn voor deze fraaie kever.  

Wat gaan we precies doen?

In terreindelen die geen geschikt leefgebied meer zijn, is dit voorjaar op een aantal plekken de vegetatie weggehaald en op andere plekken is ondiep geplagd. De komende drie seizoenen houden we bij of deze plekken bevolkt worden door larven van de zandloopkever. Daarna zal een club van natuurvrijwilligers de soort op dit terrein gaan volgen.

Waarom loopt het aantal Duitsel zandloopkevers terug?

De achteruitgang heeft te maken met de vermesting van schrale vegetaties en het feit dat de Duitse zandloopkever zich niet over grote afstanden kan verspreiden. Hoewel de kever vleugels heeft zijn er in ons land geen vliegende kevers gezien. Waarschijnlijk heeft de soort hier niet of nauwelijks ontwikkelde vliegspieren.

Waar leeft de Duitse zandloopkever het liefst?

De Duitse zandloopkever leeft vooral op vochtige, vaak lemige bodems die grotendeels onbegroeid zijn. Hier jagen ze op hun prooien en leggen ze eitjes in de grond die door zijn samenstelling snel en makkelijk opwarmt. De larven die uit de eitjes komen graven gangetjes in de grond van waaruit ze langslopende prooidieren grijpen.

Het eerste succesje is binnen!

De Duitse zandloopkever zal binnenkort eitjes gaan afzetten, hopelijk ook in de nieuwe plagplekken. Daarna kunnen we de resultaten meten. Een eerste succesje is echter al te melden. De larven van Duitse zandloopkevers kunnen zich namelijk ook lopend verplaatsen en nieuwe holletjes maken. Op de plekken waar we hebben geplagd en de vegetatie is verwijderd zijn nu al gaatjes gevonden van deze larven!
We hopen dat de ingrepen succesvol zullen zijn, want de beheermaatregelen zijn relatief makkelijk in te zetten. Bij succes zullen we de maatregelen dan ook breder gaan toepassen om de populatie verder te laten groeien.

Dit project wordt uitgevoerd met subsidie van de provincie Noord-Brabant en met steun van zinkproducent Nyrstar Budel. Klik hier om meer te lezen over dit initiatief.

labels: