Na 15 jaar is Limburg een nieuw landgoed rijker

Publicatiedatum: 20 oktober 2016

In Houthem, gemeente Valkenburg, startte de familie Schaepkens 15 jaar geleden met de ontwikkeling van een nieuw landgoed. De Bosgroep ondersteunt de familie bij haar initiatief. Na jaren van inspanning is het landgoed van 40 hectare nu bijna klaar.

kloosterbosch-2Rood voor groen

Eind 20e eeuw opende de provincie Limburg de experimentele regeling ‘Rood voor groen’. Wie investeert in natuur, bos en landschap mag in ruil daarvoor bouwen in het buitengebied. In Limburg gaat het specifiek om nieuwe landgoederen. Diverse initiatiefnemers startten hiermee, waaronder de familie Schaepkens uit Valkenburg. De familie wilde in een kleinschalig cultuurlandschap een nieuw landgoed ontwikkelen, bestaande uit bos, natuurlijke graslanden, landschapselementen en een nieuw landhuis met allure. De tegenprestatie voor het bouwen van het landhuis: het omzetten van een blauwe bessenplantage (3 ha) en landbouwgrond (5 ha) naar natuur.

Werkzaamheden bijna klaar

Iets dat ooit begon als een kleinschalig bosbezit van enkele hectares is nu, ruim 15 jaar later, uitgegroeid tot een landgoed van ca. 40 ha. Het landhuis staat fier overeind en wordt afgebouwd. De laatste hand wordt gelegd aan het interieur, de landschappelijke inpassing en de erfinrichting. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het opwaarderen en inrichten van natuurgebieden, het omzetten van landbouwgrond naar natuurlijke graslanden en het herstel van graften in het eeuwenoude cultuurlandschap. Ook zijn er enkele poelen en wandelpaden aangelegd en is één hoogstamboomgaard opgeknapt. Een tweede boomgaard wordt komende winter onder handen genomen.

Middenbosbeheer voor goed hout en biodiversiteit

Middenbosbeheer op Landgoed Kloosterbosch

Middenbosbeheer op Landgoed Kloosterbosch

Bijzonder is dat het merendeel van het zaaghout voor de bouw van de woning uit het eigen bos is geoogst. Dit bos maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Geuldal en wordt beheerd volgens het eeuwenoude ‘Middenbosbeheer’. Bij Middenbosbeheer is in iedere leeftijdsklasse van ca 20 jaar een vast aantal bomen aanwezig. Hierdoor ontstaat onder de opgaande bomen ruimte voor jonge boompjes, struiken, kruiden en grassen. Periodiek kunnen diverse houtsoorten geoogst worden, vroeger gebruikt bijvoorbeeld voor brandhout of gereedschappen.

Behalve voor goed hout zorgt deze beheervorm ook voor een hoge biodiversiteit. Er valt regelmatig veel licht op de bodem waardoor op kwelplekken op de hellingen (daar waar het grondwater aan de oppervlakte komt) een prachtige voorjaarsflora tot ontwikkeling komt met o.a. Dotterbloemen, Sleutelbloemen, Lelietjes van Dalen en Bosanemoon. Het voortzetten van deze duurzame vorm van bosbeheer is dus van belang voor een verantwoorde houtoogst, maar ook voor de biodiversiteit.

15 jaar daadkracht en vasthoudendheid

Door particulier initiatief, daadkracht, vasthoudendheid en een lange adem wordt het Landgoed Kloosterbosch een prachtig stukje waardevol cultuur- en natuurlandschap. Voorjaar 2017 is het landgoed klaar en  wordt het opengesteld voor wandelaars. Het landgoed maakt dan ook volwaardig deel uit van de landgoederenzone Buitengoed Geul & Maas, dé groene verbinding tussen Maastricht en Valkenburg.

De afgelopen 15 jaar heeft  Bosgroep Zuid Nederland de familie Schaepkens mogen ondersteunen bij haar inspanningen. De Bosgroep speelde een rol bij het instemmen met de plannen door provincie en gemeente, de bestemmingsplanwijziging en het omzetten van landbouwgrond naar natuur. Nu nemen we de laatste stappen voor een kavelruil met een aangrenzende terreinbeheerder en uiteraard een feestelijke opening.

labels: , ,

gerelateerd