Bosgroep wint prijs Vogelbescherming met project Wehlse bos

21 april 2021

Bosgroep Midden Nederland heeft vanmiddag tijdens het ‘Online Symposium Basiskwaliteit Natuur, voorwaarde voor herstel!’ van de Vogelbescherming een prijs gewonnen met het project Wehlse bos. Juryvoorzitter Pieter van Vollenhoven reikte de prijs uit. Het bos is de afgelopen jaren klimaatbestendiger gemaakt door bodemvernatting en aanvullende bosbeheermaatregelen, waaronder gedeeltelijke omvorming van naald-naar loofbos. Klimaatbestendig bos is beter bestand tegen droogte en slaat meer CO2 op. Ook de biodiversiteit in het bos, dat onder andere dassen en spechten herbergt, is door de verschillende maatregelen vergroot.

Prijs

Vogelbescherming heeft een drietal inspirerende initiatieven beloond waar volgens hen in de praktijk hard aan Basiskwaliteit Natuur wordt gewerkt; in het stedelijk gebied, in de bossen en in het landelijk gebied.

“We zijn enorm vereerd met de prijs. Samen met de eigenaren en vrijwilligers is er ook echt hard gewerkt om de natuurwaarden van dit bos te vergroten, en de resultaten zijn al goed zichtbaar”, aldus projectleider Pieter Westerhof (Bosgroep Midden Nederland).

Genomen maatregelen

Een van de oplossingen om de verdroging in het bos tegen te gaan, was het verondiepen van de twee belangrijkste watergangen in het bos en het omhoog brengen van de duikers. Daarnaast hebben we een gedeelte van de fijnspar en Japanse lariks in het bos, soorten die erg te lijden hebben gehad onder de droogte van de afgelopen jaren, vervangen door loofbomen.

Gezamenlijke en integrale aanpak

Het was een gezamenlijke en integrale aanpak. Zo is het Wehlse bos eigendom van zes verschillende particulieren, waaronder twee grote landgoederen; het Jagershuis en Stilliwald, beide lid van de Bosgroepen. Daarnaast is een klein deel in handen van Geldersch Landschap en Kasteelen. Een belangrijke groep vrijwilligers, de Stichting Vrienden van het Wehlse bos en landschap, helpt mee aan het onderhoud van het bos. Deze vrijwilligers hebben ook geholpen bij de aanplant van de jonge bomen.
Ook bij de landbouwgrond is de verdroging zichtbaar. Samen met het Waterschap Rijn en IJssel hebben onze water- en bodemkundigen daarom heel goed naar de verondiepingsmaatregelen gekeken, zodat we deze optimaal kunnen uitvoeren. Zonder negatieve effecten op bos of landbouwgrond.

Belangrijke plek voor onder andere das en specht

Het bos is een belangrijke plek voor onder andere reeën, hazen, spechten en dassen. Het landgoed herbergt een aantal dassenburchten, die we bij het onderzoek en de werkzaamheden hebben afgezet en ontzien. Ook dode of aangetaste bomen waar bijvoorbeeld een spechtennest in zat, bleven staan. Met de maatregelen is het bos veerkrachtiger geworden en is de biodiversiteit vergroot. We hopen dat het Wehlse bos een mooie langdurige toekomst tegemoet gaat, onder andere als herberg voor de vele verschillende vogels en andere diersoorten die daar thuis zijn.

Uitreiking van de prijs tijdens het symposium (vlnr: Pieter van Vollenhoven, Pieter Westerhof, Rino Jans)

labels: , , ,

gerelateerd