Bosgroep richt marteloscoop in voor Staatsbosbeheer

18 maart 2014

Staatsbosbeheer wil op drie plaatsen in Nederland een zogeheten marteloscoop gaan inrichten. In het noorden gebeurt dat in de Boswachterij Gieten-Borger, nabij het Boomkroonpad. Staatsbosbeheer heeft Bosgroep Noord-Oost Nederland gevraagd om hier de inrichting te verzorgen. Daar wordt in februari de laatste hand aan gelegd.

Een marteloscoop is een permanent plot in een bos, waar oefeningen kunnen worden gedaan op het gebied van dunning (en verjonging). Het woord marteloscoop is afgeleid van het Franse woord ‘martelage’, dat markeren betekent. In dit verband dus in de zin van blessen. Een marteloscoop is in feite dus een ‘bles-oefen-bos’.

Op twee plekken heeft de Bosgroep een halve hectare ingemeten. Het ene stuk betreft een monocultuur Japanse lariks, het andere een mening van Lariks met Beuk en Amerikaanse Eik. Alle bomen krijgen een nummer en er wordt een aantal kenmerken opgenomen zoals diameter, hoogte, diepte van de kroon, omtrek van de kroon, sociale positie etc. Er is software beschikbaar, waarmee de resultaten van bles-oefeningen kunnen worden geanalyseerd.

Het is de bedoeling dat de marteloscopen o.a. gebruikt gaan worden in het onderwijs. Om het vakmanschap van het blessen goed onder de knie te krijgen, is scholing vereist, maar ook oefening en ervaring. De marteloscoop is een goed hulpmiddel om door oefening tot vakmanschap te komen.

labels: , ,

gerelateerd