Zieke populierenlaan Zwolsekanaal wordt gemengde toekomstbestendige beplanting

Publicatiedatum: 1 december 2022

Langs het tracé Zwolsekanaal – Veeneleiding, ter hoogte van Vroomshoop, wordt binnenkort gestart met het verwijderen van zieke populieren. Op dit terrein van waterschap Vechtstromen staan ongeveer 1000 Canadese populieren; een snelgroeiende soort met een relatief korte levensduur. Uit onderzoek is gebleken dat een gedeelte van de bomen de bacterie Xanthomonas populi draagt. Deze bacterie tast de boom aan en zorgt voor gezwellen op takken waardoor takken snel afbreken. Dit levert gevaar op voor voorbijgangers. Omdat de bacterie besmettelijk is en meer bomen aan zal tasten, is besloten om de bomen allemaal te vervangen.

Nieuwe gemengde bomen en struiken

De oude populieren zijn ooit als zogenaamde monocultuur, met slechts één soort, aangeplant. Dit is kwetsbaar en niet goed voor de biodiversiteit. Het waterschap zet vanuit haar vergroeningsstrategie in op nieuwe gevarieerde beplanting. Er komen tien verschillende (gebiedseigen) boomsoorten, zoals winterlinde en zomereik, voor terug. Onder de bomen worden ook nog tien verschillende struiksoorten aangeplant om de biodiversiteit te versterken.

Onderzoek naar aanwezige fauna

Uit onderzoek is gebleken dat het populierentracé op een vliegroute voor vleermuizen ligt. Daarom gebeurt de omvorming, met een ontheffingsvergunning van de provincie, in het rustseizoen (winterperiode). Na de kap gaan direct nieuwe bomen de grond in waar vleermuizen zich op kunnen oriënteren.

Gefaseerde aanpak en tijdelijke afsluiting

Door de onveilige situatie die de zieke populieren opleveren, wil het waterschap het gehele tracé met populieren aanpakken. Dit gebeurt gefaseerd, verspreid over drie jaren. De slechtste stukken worden het eerst vervangen. Deze winter starten we met de omvorming van het eerste deel. Dit betekent dat het tracé tijdelijk niet toegankelijk is door de werkzaamheden. Het zandpad dat veel in gebruik is door wandelaars, al dan niet met honden, is dan tijdelijk afgesloten. Bosgroep Noord-Oost Nederland is directievoerder en begeleidt de werkzaamheden.

Na de omvorming zal het tracé met bomen weer toekomstbestendig zijn, meer CO2 opslaan en bijdragen aan een hogere biodiversiteit.