Watermaatregelen op Landgoed de Hulst

Publicatiedatum: 26 juni 2018

Begin mei was de aftrap van het project ‘Watercollectief Twente’ op Landgoed De Hulst in Oldenzaal. Met dit project wordt gewerkt aan de verbetering van de waterhuishouding in het gebied. De Bosgroep heeft de maatregelen, zoals herstel van beken en het zichtbaarder en meer beleefbaar maken van het water, samen met Waterschap Vechtstromen uitgewerkt.

Foto: Weekkrant Noord-Oost Twente

Bron- en beekherstel

In Watercollectief Twente nemen initiatiefnemers, gebiedspartners en particulieren watermaatregelen op eigen grond. Bijvoorbeeld het herstel van bronnen en beken en maatregelen waarmee water langer vastgehouden wordt om schade voor natuur en landbouw te voorkomen.
Ook op Landgoed De Hulst wordt er gewerkt aan het herstel van een oude bron op het landgoed en de aanleg van een ondiepe beekloop om regenwater vertraagd af te voeren. Ook wordt getracht wateroverlast in de naastgelegen woonwijk bij hoosbuien te verminderen door het water langer vast te houden. In het laagst gelegen westelijk gelegen gedeelte van de Hulst wordt een retentiegebied aangelegd. In het retentiegebied komt een verhoogd wandelpad te liggen.

Partners

In dit project werken diverse partners zoals Waterschap Vechtstromen, de Bosgroepen en de gemeente Oldenzaal samen, met financiële steun van Provincie Overijssel.
Naar verwachting zijn de watermaatregelen eind 2019 afgerond.

Bosbouwkundige herstelmaatregelen

Van 2012 tot 2014 heeft de Bosgroep al een aantal bosbouwkundige herstelmaatregelen uitgevoerd op het landgoed. Nu is de waterhuishouding aan de beurt.
Mooie ontwikkelingen op een prachtig Landgoed!

 

 

labels: , ,

gerelateerd