Vooraankondiging ALV 6 september 2021

Publicatiedatum: 15 juli 2021

Zeer geacht lid,

Hierbij willen wij alvast de datum en een aantal punten betreffende de Algemene ledenvergadering van de Bosgroep NON onder uw aandacht brengen.

Deze ALV zal plaatsvinden op maandag 6 september a.s. startend om 9.30 uur en eindigend rond 17.30 uur. Hierbij zal er een lunch geserveerd worden rond 12.30 uur.

Locatie:
Paviljoen Lutterzand
Lutterzandweg 12
7587 LH  De Lutte (Overijssel)

Onderstaand een aantal punten welke aan de orde zullen komen:

  • Voorstellen nieuwe directeur mevrouw D. Landman-Oldemaat
  • Wijziging statuten
  • Veranderingen in de RvT en benoeming nieuwe voorzitter
  • Nieuw personeel
  • Afscheid dhr. d’Ancona en dhr. Duintjer
  • Jaarverslag 2020 & prognose toekomst
  • Startend met een zeer boeiende excursie o.l.v. dhr. H. Smeenge en dhr. E. Sonder met aansluitend een lunch en de ALV

Zoals u ziet weer voldoende reden om aanwezig te zijn.
Er is veel gebeurd en we willen u dan ook graag inlichten over het afgelopen 1.5 jaar, daarom zou het fijn zijn als we hierbij zoveel mogelijk leden mogen begroeten.
Daarom verzoeken wij u de datum alvast vast te leggen in uw agenda.
Graag tot ziens bij de algemene ledenvergadering.

Namens de Bosgroep Noord-Oost Nederland,
Dhr. Ch.C. d’Ancona en dhr. M. Duintjer

labels: ,

gerelateerd