Varkens in het bos: natuurbeheer en landbouw dichter bij elkaar

Publicatiedatum: 31 januari 2019

In toenemende mate krijgen we als Bosgroep Noord-Oost Nederland, met name in het noorden van het land, de vraag of bossen en natuurterreinen ook landbouwkundig gebruikt kunnen worden. Bos en natuur is natuurlijk geen terrein voor intensieve productielandbouw. Maar met gerichte en extensieve inzet van gedomesticeerde wilde dieren zoals varkens en runderen kunnen we oorspronkelijke natuurlijke processen terug in het bos brengen die de dynamiek en diversiteit van de bosontwikkeling vergroten.

Varkens als alternatief voor klepelen

Zo werden we de afgelopen periode verschillende malen geconfronteerd met de vraag of het mogelijk is varkens in zetten. Dit kan een aantal voordelen hebben; varkens eten bijvoorbeeld ongewenste en overwoekerende opslag weg. Denk hierbij aan bramen, berenklauw, bochtige smele, pijpenstrootje en andere mogelijk storende opslag. De varkens maken hier korte metten mee. Door het wroeten komt de minerale bodem naar boven en is er na het vertrek van de varkens een mooi kiembed ontstaan, waar zich allerlei nieuwe opslag kan vestigen. Dit lijkt een aantrekkelijk alternatief voor bijvoorbeeld klepelen, ook omdat het tijdelijk inzetten van varkens nauwelijks kosten met zich meebrengt.

Locaties om te experimenteren

Bosgroep Noord-Oost Nederland zoekt locaties om te experimenteren met de inzet van varkens.
Geïnteresseerd? Dan kunt u contact opnemen met ing. A. (Albert) Velema, regiobeheerder Drenthe, via tel. 06 – 29 41 97 14 of e-mail a.velema@bosgroepen.nl.

labels: , , ,

gerelateerd