Uitvoering maatregelen Landgoederen Oldenzaal

Publicatiedatum: 12 oktober 2020

Wie regelmatig over de Denekamperstraat bij Oldenzaal rijdt, heeft het wellicht wel gezien: aannemer Gerwers is begonnen met de herstelmaatregelen in het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal. Naast verondieping van diverse beken (Snoeijinksbeek, Rossummerbeek) wordt een aantal percelen afgegraven. Zo ook het perceel langs de Denekamperstraat, nabij de Weerselose Beek.

Bodemkartering toont verrassingen

Uit de bodemkartering die de Bosgroepen hier vorig jaar uitvoerde, bleek dat in de ondiepe ondergrond bijzondere dingen aan de hand zijn. Vroeger was het er erg nat, waardoor zich veen kon vormen. In een ondiepe slenk die door het midden van het perceel liep, werd beekleem afgezet. In een latere fase, vermoedelijk halverwege de vorige eeuw, is het perceel opgehoogd met grond, om het beter bewerkbaar te maken. Ook is het perceel gediepploegd. Ondanks dat zijn de beekleemafzettingen en het veen nog goed bewaard.

Veen komt weer aan de oppervlakte nabij Weerselose beek.

Verwijderen opgebrachte grond en vullen watergangen goed voor elzenbroekbos

Aannemer Gerwers is gevraagd deze lagen op te zoeken en de opgebrachte grond te verwijderen. Samen met het opvullen van de watergangen langs het perceel, zorgt dit ervoor dat het gebied flink natter wordt. Dit biedt uitstekende omstandigheden voor elzenbroekbos, een bostype voornamelijk bestaand uit zwarte els, dat goed gedijt onder natte omstandigheden en grondwaterinvloed. Naar verwachting zal dit bos zich spontaan gaan ontwikkelen. Aangrenzend is het namelijk al aanwezig, soorten kunnen zich vanuit daar vestigen op deze nieuwe plaats.

Naar verwachting is Gerwers nog deze week bezig met het graafwerk.

In 2019 werkte de Bosgroepen met Antea Group de maatregelen voor het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal uit. De rol van de Bosgroepen bestond uit het uitwerken van een aantal specifieke maatregelen, voornamelijk beekverondiepingen en afgravingen van de toplaag.

labels: , ,

gerelateerd