Themabijeenkomst kap & verjonging

Publicatiedatum: 3 maart 2013

Aansluitend op de ALV van vrijdag 22 februari is aandacht besteed aan het thema ‘ Kap en Verjonging’. Henny Schoonderwoerd van bureau Silve uit Wageningen heeft in een inleiding resultaten gepresenteerd van landelijke bosinventarisaties in de periode 1980-2005.

De belangrijkste conclusies uit zijn presentatie zijn:

  • De houtvoorraad is in die periode substantieel toegenomen.
  • De bijgroei neemt af.
  • Het rendement neemt af.
  • Het aandeel productieve soorten (Lariks, Douglas, Fijnspar) neemt af.
  • De hoeveelheid zwaar hout neemt toe. Doeldiameters worden overschreden.
  • ‘Doordunnen’ veroorzaakt een toename van (zeer) ruimstaand bos.

Hier vindt u de presentatie van Henny Schoonderwoerd.

Tijdens een excursie op landgoed Boschoord van de Maatschappij van Weldadigheid hebben beheerder Jacob Kruijer en regiobeheerder Peter Stouten een aantal voorbeelden laten zien. Enerzijds van goed functionerend bos (Grove den en Douglas), anderzijds van een zeer ruimstaande opstand van Oostenrijkse den met een zodanig geringe bijgroei en rendement, dat verjongen aan te bevelen is. Tevens zijn enkele geslaagde voorbeelden van natuurlijke verjonging bezocht. Daarbij is wel duidelijk geworden, dat een goede terreinvoorbereiding de kans op kwalitatieve goede natuurlijke verjonging enorm vergroot.

labels: , , ,

gerelateerd