Themabijeenkomst bosverjonging

Publicatiedatum: 12 juni 2015

Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering was er een themabijeenkomst bosverjonging, waarbij werd ingegaan op boomsoortenkeuze en de cijfermatige benadering van verjonging.

De laatste 20 jaar is te weinig gedaan aan bosverjonging, bleek wederom tijdens de inleiding van de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie door Mart Jan Schelhaas (onderzoeker bij Alterra). Het is dus belangrijk dat hier aandacht voor is. Bij de keuze van boomsoorten voor verjonging is het raadzaam te kiezen voor soorten die het goed doen op gebied van houtproductie, strooiselkwaliteit en klimaatverandering. Peter Stouten presenteerde een verkenning in soortenkeuze aan de hand van negen posters met daarop zowel naald-als loofboomsoorten met ieder hun eigen positieve en negatieve kenmerken. De Bosgroepleden benutten daarbij de mogelijkheid goed om vragen te stellen, maar ook om hun eigen mening te ventileren.

 

In twee zeer verschillende opstanden van Landgoed Vilsteren werden ‘s middags een aantal praktijkoefeningen uitgevoerd. Daarbij stond de vraag centraal: Hoe kun je op objectieve, cijfermatige wijze bepalen of een bos toe is aan verjonging? Het meten van lopende bijgroei en voorraad is daarbij cruciaal, zo bleek, maar ook de waarde van het hout bij verkoop speelt een belangrijke rol. Met deze verschillende componenten wordt het rendement van het bos bepaald.

Voor veel leden was het een openbaring, dat je ook op deze cijfermatige, bedrijfsmatige manier naar het functioneren van het bos kan kijken.

labels: , ,

gerelateerd