Terugblik regionale ledenbijeenkomst Salland en Twente

Publicatiedatum: 2 maart 2018

Op 22 februari vond de regionale ledenbijeenkomst van de Bosgroep voor Salland en Twente plaats in restaurant De Lemelerberg. Leden uit beide regio’s werden tijdens die middag door voorzitter van de Raad van Toezicht Bijleveld en directeur Van der Moolen geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de Bosgroep met o.a. een verwacht positief financieel jaarresultaat over 2017 en nieuwe medewerkers. 

Onze regiobeheerders Erik Sonder en Martijn Jansen vertelden over houtverkoop in eigen regie, met ook een uitstapje naar buiten waar gekapt werd. Prof. Dr. Wim de Vries van de WUR ging in op de bodemkwaliteit en bosbeheer met behulp van een boeiende presentatie over de minerale huishouding in de bodem, het stikstofoverschot en het nut van bijmesten. U kunt zijn Presentatie ‘Houtoogst in relatie tot nutriëntenvoorraden in bossen op droge zandgronden’  ‘downloaden.

De middag werd door onze leden positief gewaardeerd door de mix van wetenschap, praktijk en het aanhalen van de onderlinge contacten. De volgende regionale ledenbijeenkomst zal voor Drenthe, Fryslân en Groningen eind maart/begin april worden georganiseerd.

labels: , ,

gerelateerd