Terugblik op de ALV van 20 juni

Publicatiedatum: 26 juni 2018

Op 20 juni vond de Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Noord-Oost Nederland plaats. Ruim 30 leden waren  aanwezig in de Bootsman in Stegeren en gaven daar hun akkoord op de concept jaarrekening 2017 en het concept jaarverslag 2017.

Zowel het boekjaar 2017 als het 1e kwartaal van 2018 konden financieel positief worden afgesloten. Dit was uiteraard buitengewoon verheugend om te melden. De ALV verleende vervolgens décharge aan de directeur en aan de Raad van Toezicht voor het gevoerde financiële beleid, respectievelijk het gevoerde toezicht.

Presentaties en toelichtingen

Mirjam Broekmeijer van de Unie van Bosgroepen gaf een presentatie over de SNL regeling, het groeiende belang hiervan, en de samenwerking tussen de Unie en de Bosgroepen. Directeur Bert van der Moolen gaf vervolgens een toelichting op de personele veranderingen in de organisatie in de afgelopen maanden. Ook presenteerde hij de eerste resultaten van de online ledenenquête. 16 procent van de leden had gereageerd; een mooie steekproef.

Henk Baas, Hoofd Afdeling Landschap van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gaf een presentatie over ‘Het Nederlandse cultuurlandschap op de kaart’. Hij wees op de website www.landschapinnederland.nl/bronnen-en-kaarten waar diverse bronnen en kaarten te raadplegen zijn, waaronder de ‘Kaart Groen erfgoed’ van Nederland.
De presentatie van Henk Baas kunt u downloaden via onze site.

Stichting Beheer Derdengelden

De leden hebben ingestemd met een door de Unie van Bosgroepen op te richten Stichting Beheer Derdengelden. Deze stichting wordt opgericht om de SNL subsidiegelden van de leden te beheren, die door de Unie worden aangevraagd. Indien de Unie of een Bosgroep in surséance van betaling komt, of in faillissement, dan mogen de gelden van de leden niet in gevaar komen.

Nieuw lid Raad van Toezicht

Tot slot stemden de leden in met de voordracht van dhr. Michael Duintjer als nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Michael Duintjer voegt zich bij de drie huidige leden (C.A.M. Bijleveld, Ch. d’Ancona en H. Wessels Boer).

 

labels: ,

gerelateerd