Tarieven

Uurtarieven per 1 januari 2020 (alle bedragen zijn exclusief BTW)

Leden Niet leden
Beheerassistent € 72,- € 82,-
Regiobeheerder, projectmedewerker, GIS-medewerker € 88,- € 98,-
Projectleider, expertmedewerker € 99,- € 109,-
Directeur/Programmaleider/Senior expert € 115,- € 117,-
Administratie € 52,- € 57,-

Werk op provisiebasis

Voor plantsoeninkoop geldt voor de leden van Bosgroep Noord-Oost Nederland en Bosgroep Midden Nederland een bijdrage van 10% op de inkoopprijs. Voor kleine hoeveelheden wordt een hoger percentage berekend. Voor niet-leden gelden dubbele percentages.

Toelichting

Bovenstaande tarieven gelden uitsluitend voor werk dat wordt uitgevoerd door personeel van Bosgroep Noord-Oost Nederland en voor opdrachten aangenomen na 1 januari 2020.

Bij werkzaamheden die (gedeeltelijk) worden uitbesteed aan onderaannemers gelden de bovenstaande tarieven alleen voor directievoering en toezicht door de Bosgroep.

Administratieve werkzaamheden worden uitsluitend in rekening gebracht wanneer deze in de offerte zijn opgevoerd. Het gaat hierbij om afgebakende werkzaamheden zoals opmaak, reproductie en verspreiding van beheerplannen.

Voor alle werkzaamheden wordt een opdrachtbevestiging of een offerte gemaakt, waarin duidelijk zal worden welke tarieven voor welke werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht. De werkzaamheden kunnen worden gestart na ondertekening door de opdrachtgever.

Contributie

De contributie wordt berekend op basis van de oppervlakte bos en/of natuur.
De contributie voor 2020  is € 1,639 per ha met een minimum van € 136,58 en een maximum van € 556,83.

Producten: Openstellingsbord

Via de Bosgroep kunt u een exclusief openstellingsbord bestellen in emaille. Het ontwerp van dit bord is uniek en de borden zijn van de beste kwaliteit geëmailleerd staal. Meer informatie en bestellen, zie onze pagina Evenementen en Producten.