Tarieven

Uurtarieven per 1 januari 2018 exclusief BTW

 

Leden Niet leden
Beheerassistent € 70,- € 80,-
Regiobeheerder, projectmedewerker € 86,- € 96,-
Projectleider, expertmedewerker € 97,- € 107,-
Programmaleider/Senior-expert € 124,- € 134,-
Administratie € 50,- € 55,-

 

Werk op provisiebasis

Voor plantsoeninkoop geldt voor de leden van Bosgroep Noord-Oost Nederland en Bosgroep Midden Nederland een bijdrage van 10% op de inkoopprijs. Voor kleine hoeveelheden wordt een hoger percentage berekend. Voor niet-leden gelden dubbele percentages.

Toelichting

Bovenstaande tarieven gelden uitsluitend voor werk dat wordt uitgevoerd door personeel van Bosgroep Noord-Oost Nederland en voor opdrachten aangenomen na 1 januari 2018.

Bij werkzaamheden die (gedeeltelijk) worden uitbesteed aan onderaannemers gelden de bovenstaande tarieven alleen voor directievoering en toezicht door de Bosgroep.

Administratieve werkzaamheden worden uitsluitend in rekening gebracht wanneer deze in de offerte zijn opgevoerd. Het gaat hierbij om afgebakende werkzaamheden zoals opmaak, reproductie en verspreiding van beheerplannen.

Voor alle werkzaamheden wordt een opdrachtbevestiging of een offerte gemaakt, waarin duidelijk zal worden welke tarieven voor welke werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht. De werkzaamheden kunnen worden gestart na ondertekening door de opdrachtgever.

Contributie

De contributie wordt berekend op basis van de oppervlakte bos en/of natuur. De contributie 2018  is € 1,599 per ha met een minimum van € 133,25 en een maximum van € 543,25.