Items met het label uitvoering

4 april 2014Het naleven van de gedragscode

De Bosgroep werkt bij regulier bosbeheer, zoals dunning, conform de Gedragscode Bosbeheer. Deze gedragscode is erop gericht dat werkzaamheden op een... (...)

18 juni 2013Omvorming van populierenbos naar landbouwgrond

De Bosgroep is sinds de beginjaren adviseur voor de Vereniging van Houttelers. In de Vereniging van Houttelers zijn eigenaren verenigd die vanaf 1985... (...)

3 maart 2013Themabijeenkomst kap & verjonging

Aansluitend op de ALV van vrijdag 22 februari is aandacht besteed aan het thema ‘ Kap en Verjonging’. Henny Schoonderwoerd van bureau Silve uit... (...)