Items met het label snoeyinksbeek

23 januari 2020Op pad langs de Snoeyinksbeek met Minister Schouten

Op woensdag 8 januari jl. bracht minister Schouten (ministerie LNV) een werkbezoek aan het Natura 2000 gebied ‘Landgoederen Oldenzaal’. Er was... (...)

21 juni 2018Snoeyinksbeek: van landbouw naar natuur

In opdracht van de Provincie Overijssel werd in september 2017 gestart met herstelmaatregelen voor de Snoeyinksbeek, een zijwater van de rivier de... (...)