Items met het label PAS

13 november 2018Heideherstel- en uitbreiding voor Landschap Overijssel

De komende tijd helpt de Bosgroep Landschap Overijssel met de omvorming van bos naar heide in twee Natura2000 gebieden; de Lemelerberg en... (...)

12 oktober 2018Bosgroep helpt bij PAS-maatregelen Drenthe

Bosgroep Noord-Oost Nederland is één van de partners van de provincie Drenthe die de komende jaren helpen bij herstelwerkzaamheden in... (...)

12 september 2017Bosgroep wordt projectleider PAS in Dal van de Mosbeek

Bosgroep Noord-Oost Nederland is door Landschap Overijssel gevraagd om als projectleider op te treden bij de uitvoering van PAS-maatregelen in het... (...)

19 juni 2017PAS in Dinkelland: niet alleen inhoud, ook proces

De PAS-maatregelen voor drie Natura 2000-gebieden in de gemeente Dinkelland stonden op papier. Op verzoek van de gemeente nam de Unie van Bosgroepen... (...)

14 juni 2017Snoeijinksbeek: uitvoering dit najaar van start

In Natura 2000-gebied ‘Landgoederen Oldenzaal’ zijn maatregelen in het kader van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in voorbereiding.... (...)

17 april 2014‘Samen werkt Beter’ in Overijssel

Eind vorig jaar heeft Provincie Overijssel de uitvoeringsagenda ‘Samen werkt Beter’ vastgesteld. Het doel van dit programma is om via... (...)