Items met het label natuurherstel

31 januari 2020Veldexcursie natuurherstel Zunasche Heide met bewoners en vrijwilligers

Op de oostflank van de Sallandse Heuvelrug wordt binnenkort gestart met de afronding van het natuurherstel op de Zunasche heide. Hiermee wordt de... (...)

30 september 2019Natuurherstel Uffelterzand

In het Uffelterzand, onderdeel van het Natura 2000 gebied Holtingerveld wordt een bijzonder stuifzandgebied hersteld. Daarnaast wordt rondom het 'Gat... (...)

20 augustus 2018‘Natuurschoon Nietap’ wordt nog ‘schoner’

Voor Vereniging tot behoud van Natuurschoon Nietap is Bosgroep Noord-Oost Nederland in de zomer van 2018 gestart met de begeleiding van de uitvoering... (...)