Items met het label natuur

23 mei 2019Ontwikkelingen voor ‘Natuer mei de Mienskip’

Negen Friese organisaties, waaronder Het Friesch Grondbezit, hebben in 2018 de handen ineengeslagen om in de periode tot 2027 méér natuur in... (...)

25 maart 2019Natuer mei die Mienskip: Meer samenwerking en meer natuur

Negen organisaties* die betrokken zijn bij het landelijk gebied, stellen de provincie voor gezamenlijk te werken aan de Friese natuur. Met als doel... (...)

8 februari 2018Ontwerp-Natuurbeheerplan Drenthe ter inzage

Wij willen onze leden in Drenthe graag attenderen op de ter inzage legging van het ontwerp-Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2019, en de ontwerp-kaart... (...)

16 februari 2017Gasselte krijgt haar uitgestrekte heidevelden terug!

Het Drentse dorp Gasselte werd ruim een eeuw geleden omringd door uitgestrekte heidevelden. Door bebossing en ontginning verdwenen de meeste... (...)

22 februari 2015IJsbaan en natuur gaan samen op Landgoed Dickninge

In het kader van de Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) wordt op landgoed Dickninge in het Reestdal gewerkt aan de versterking van... (...)

25 juni 2014Kleinschalige natuur- en landschapsversterking Terheijl

De gemeente Noordenveld heeft de Bosgroep opdracht verleend het project ‘Kleinschalige natuur- en landschapsversterking Terheijl’ uit te voeren.... (...)