Items met het label Natura 2000

28 januari 2019Ruimte voor reptielen en amfibieën op Landgoed Boschoord

Adders, hazelwormen, ringslangen, heikikkers en poelkikkers; om het leefgebied van deze en andere soorten te vergroten, is op het Drentse Landgoed... (...)

25 februari 2016Grote betrokkenheid bij Zomerpolder tijdens informatiebijeenkomst

Op woensdagavond 24 februari presenteerden de Bosgroepen namens de eigenaren van de Zomerpolder, de Cornelia-Stichting en de familie van Harinxma... (...)

17 april 2014‘Samen werkt Beter’ in Overijssel

Eind vorig jaar heeft Provincie Overijssel de uitvoeringsagenda ‘Samen werkt Beter’ vastgesteld. Het doel van dit programma is om via... (...)