Items met het label inrichting

16 februari 2017Gasselte krijgt haar uitgestrekte heidevelden terug!

Het Drentse dorp Gasselte werd ruim een eeuw geleden omringd door uitgestrekte heidevelden. Door bebossing en ontginning verdwenen de meeste... (...)

25 februari 2016Grote betrokkenheid bij Zomerpolder tijdens informatiebijeenkomst

Op woensdagavond 24 februari presenteerden de Bosgroepen namens de eigenaren van de Zomerpolder, de Cornelia-Stichting en de familie van Harinxma... (...)