Items met het label houtoogst

2 maart 2018Terugblik regionale ledenbijeenkomst Salland en Twente

Op 22 februari vond de regionale ledenbijeenkomst van de Bosgroep voor Salland en Twente plaats in restaurant De Lemelerberg. Leden uit beide... (...)

4 juni 2015Omvorming van tijdelijk bos naar landbouwgrond

Dit voorjaar is er onder begeleiding van de Bosgroep bijna 80 hectare tijdelijk bos weer naar landbouwgrond omgevormd. Zo'n omvorming gaat niet... (...)

15 april 2015Houtverkoop stijgt naar recordhoogte

De trend in de groeiende hoeveelheid hout verkocht door Bosgroep Noord-Oost Nederland zet sterk door. In 2014 is er door de Bosgroep ruim 71.500 m3... (...)

12 december 2013Meten is weten bij Natuurmonumenten

Vereniging Natuurmonumenten ziet zich genoodzaakt, om de komende jaren de inkomsten uit het terreinbeheer naar een hoger niveau te tillen. Dat geldt... (...)

18 juni 2013Omvorming van populierenbos naar landbouwgrond

De Bosgroep is sinds de beginjaren adviseur voor de Vereniging van Houttelers. In de Vereniging van Houttelers zijn eigenaren verenigd die vanaf 1985... (...)

3 maart 2013Themabijeenkomst kap & verjonging

Aansluitend op de ALV van vrijdag 22 februari is aandacht besteed aan het thema ‘ Kap en Verjonging’. Henny Schoonderwoerd van bureau Silve uit... (...)