Items met het label herstelmaatregelen

23 januari 2020Op pad langs de Snoeyinksbeek met Minister Schouten

Op woensdag 8 januari jl. bracht minister Schouten (ministerie LNV) een werkbezoek aan het Natura 2000 gebied ‘Landgoederen Oldenzaal’. Er was... (...)

13 november 2018Heideherstel- en uitbreiding voor Landschap Overijssel

De komende tijd helpt de Bosgroep Landschap Overijssel met de omvorming van bos naar heide in twee Natura2000 gebieden; de Lemelerberg en... (...)

12 oktober 2018Bosgroep helpt bij PAS-maatregelen Drenthe

Bosgroep Noord-Oost Nederland is één van de partners van de provincie Drenthe die de komende jaren helpen bij herstelwerkzaamheden in... (...)

21 juni 2018Snoeyinksbeek: van landbouw naar natuur

In opdracht van de Provincie Overijssel werd in september 2017 gestart met herstelmaatregelen voor de Snoeyinksbeek, een zijwater van de rivier de... (...)